Søk


Viser treff 1–20 av 475 for «klima»

Publikasjonar frå Naturhistorisk museum - Naturhistorisk museum

helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av...

Publications

. Hoel, D. Lund, K. Nyborg, K. E. Rosendahl, H. Storrøsten Parisavtalen og oljeeksporten Energi og klima 21.6.18 2018 PS 61 IV Fæhn, T., P. E. Stoknes...

Beate Sjåfjell - Department of Private Law

for bærekraftige selskaper . Sjåfjell, Beate (2014). Grunnlovens klima- og miljøkrav . UiO web . Sjåfjell, Beate (2014). Hvilke krav stiller Grl. § 110b...

Die doppelte Katasrophe – Klima und Kultur in der europäischen Hungerkrise 1770–1772 - Institutt for arkeologi, konservering og historie

Die doppelte Katasrophe – Klima und Kultur in der europäischen Hungerkrise 1770–1772 Professor i klima- og miljøhistorie ved IAKH, Dominik Collet...

Christina Voigt - Department of Public and International Law

. ISBN 978-82-8152-035-6. kaitel. s 119 - 138 Voigt, Christina (2010). Internasjonal kvotehandel og folkeretten. Klima . ISSN 1504-8136. 3 , s 36- 37 Voigt...

Publications from the museum - Natural History Museum

helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av...

Nils Chr. Stenseth - Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Nils Chr. Stenseth Professor Norwegian version of this page Email n.c.stenseth@mn.uio.no Phone +47-22854584 Username Log in Visiting address Sem Sælan

Ole Martin Løvvik - Department of Physics

Ole Martin Løvvik Professor II - Structure Physics Norwegian version of this page Email o.m.lovvik@fys.uio.no Phone +47 22840689 Mobile phone 99018428

Who do I contact? - Department of Geosciences

Who do I contact? Norwegian version of this page Who do I contact? Bachelor's programmes Geofysikk og klima Geologi og geografi Geofag: geologi...

Siste publikasjonar – Naturhistorisk museum - Naturhistorisk museum

Siste publikasjonar – Naturhistorisk museum Oversyn over våre siste vitskapelege publikasjonar henta frå databasen Cristin . Publikasjonslister finnas

Cathrine Thorleifsson - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

det eksempelvis muslimer, jøder, samer, LHBT-personer, men det rammer også interessegrupper som blant annet klima- og miljøforkjempere som jobber for et...

Subject page for Media Studies - University of Oslo Library

and the Vikings : essays on television's History Channel series 2019 Mottatt i biblioteket for 5 days ago. Klima, medier og politikk 2014 Mottatt i...

Brit Lisa Skjelkvåle - Department of Geosciences

nasjonale overvåkingsprogrammene mhp. effekter av forsuring og kalking. Vanntyper og klima Vassdragene er karakterisert som svært kalkfattige til kalkfattige...

Katrine Fangen - Department of Sociology and Human Geography

. Fangen, Katrine (2014). Presentasjon av filmen Romper Stomper. Fangen, Katrine (2014). Psykologiske forklaringer, sosial avstand og ideologisk klima...

David Jordhus-Lier - Department of Sociology and Human Geography

, Camilla & Jordhus-Lier, David Christoffer (2020). Oljearbeidernes dilemma . KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO . Jordhus-Lier, David...

Ole Humlum - Department of Geosciences

natural climate variations missing in climate models; challenges for future climate models. Humlum, Ole (2013). Hvordan blir Svalbards klima de neste 20-25...

Dag Øistein Endsjø - Department of Culture Studies and Oriental Languages

Øistein (2019). Ernas alternative virkelighet (Kronikk om mangelfulle prioriteringer for klima, miljø og dyrevern) . NRK Ytring . Endsjø, Dag Øistein (2019...

Power from the people? Driving forces and hindrances - Centre for Development and the Environment

(2017). Skinner sola sterkere i Tyskland og Storbritannia?. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO . Tanja Winther (2016). Matching policy and...

Hege Westskog - Centre for Development and the Environment

, EUs klima- og energipolitikk, og utviklingen til noen nøkkelaktører, og i regionale og globale energimarkeder vil være sentrale påvirkningsfaktorer for...

Karen O'Brien - Department of Sociology and Human Geography

. Morgenbladet. O'Brien, Karen & Lokna, Maria (2017, 14. august). Kunsten å forstå klima. Klassekampen. View all works in Cristin Published Oct. 11, 2010 2:03 PM...