Søk


Viser treff 121–140 av 6 941 for «klima»

Brit Lisa Skjelkvåle - Institutt for geofag

og klima Vassdragene er karakterisert som svært kalkfattige til kalkfattige, klare vanntyper i hht. typologien som er utviklet for implementering av...

Byggeprosjektet Klimahuset - Universitetet i Oslo

Arkitekter og Atelier Oslo Miljømål: Future Built, ZEB O-EQ Klimahuset er en arena for å formidle forskning om klima og miljø. Formidlingen retter seg særlig...

Ole Martin Løvvik - Department of Physics

Ole Martin Løvvik Professor II - Structure Physics Norwegian version of this page Email o.m.lovvik@fys.uio.no Phone +47 22840689 Mobile phone 99018428

Kva er konservering? - Kulturhistorisk museum

utstillingsmonter blir klima overvaka, skitne mumiar reinsa, og skadedyr fjerna frå Amundsens pelsar. Konservator Susan Braovac inspiserar ei av Osebergsledane. Foto...

Who do I contact? - Department of Geosciences

Who do I contact? Norwegian version of this page Who do I contact? Bachelor's programmes Geofysikk og klima Geologi og geografi Geofag: geologi...

- Samfunnsvitere er sentrale for å forhindre klimaendring - Uniforum

teknologiene som kan gjøre det mulig å redde klimaet. • Les også: Humsam glimret med sitt fravær - Det vi ikke vet, er hvordan vi skal få på plass et opplegg som...

Svein Aage Christoffersen - Det teologiske fakultet

. Klim. ISBN 9788771298307. Artikkel. s 75 - 97 Christoffersen, Svein Aage (2017). The Ethical Demand and Its Ontological Presuppositions, In Hans Fink...

Aktuelt - Universitetet i Oslo

saker og pressemeldinger Arrangementer 16 okt. Frokostmøte: Arkitektur og klima 08:30, Klimahuset, Naturhistorisk museum 16 okt. Generalprøve: Adventura...

Tone Kvernbekk - Institutt for pedagogikk

). Erfaring, praksis og teori, I: Tone Kvernbekk (red.), Pædagogik og lærerprofessionalitet . Klim. ISBN 87-7955-152-1. Kap. 7. s 163 - 188 Kvernbekk, Tone...

Siste publikasjonar – Naturhistorisk museum - Naturhistorisk museum

Siste publikasjonar – Naturhistorisk museum Oversyn over våre siste vitskapelege publikasjonar henta frå databasen Cristin . Publikasjonslister finnas

Katrine Fangen - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

. Fangen, Katrine (2014). Presentasjon av filmen Romper Stomper. Fangen, Katrine (2014). Psykologiske forklaringer, sosial avstand og ideologisk klima...

Studier - Institutt for geofag

Studier English version of this page Studier Studieprogrammer Bachelor (3 år) Geofysikk og klima Geologi og geografi Geofag: geologi, geofysikk og...

Grønn liste (GL) - Studentparlamentet,

gjennomslag for fokus på klima og miljø i universitetets strategi 2030 og gjort SiO grønnere. Denne lista har stått sterk i klimastreiken. Vi vil ha et...

NUPI: Studentengasjementer - skrive masteroppgave ved NUPI - Universitetet i Oslo

Sikkerhetsrådet (gjerne i lys av småstaters rolle; fredsoperasjoner; digitalisering og teknologi; klima; osv.) Internasjonal klimapolitikk Global orden, diplomati...

David Jordhus-Lier - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

, Camilla & Jordhus-Lier, David Christoffer (2020). Oljearbeidernes dilemma . KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO . Jordhus-Lier, David...

DEBATT: Klimahandling kan ikke gjemmes i en sekkepost - Uniforum

anbefalinger fra FNs klimapanel.» Kort oppsummert, UiO skal handle og handle raskt, men klima- og miljøproblematikk dekkes av samlebetegnelsen

400–550: folkevandringstid

viser kontinuitet frå den føregåande romartida. 300-talet var prega av godt klima for jordbruk, og dette heldt fram utover på 400-ta­l­et. Ein kunne no...

Øyvind Ihlen - Institutt for medier og kommunikasjon

Relations II . Routledge. ISBN 978-0-8058-6424-3. 19. Ihlen, Øyvind (2009). Klima i endring: Føringer og muligheter for oljeselskapene, I: Odd Nordhaug & Hans...

Eigil Reimers - Institutt for biovitenskap

Selskab 11. februar Reimers, E., Borgstrøm, R., Hjeljord, O., Aslaksen Lundin, K.E. & Karlsen, T.H. 2019. Åpent brev til Klima og Miljødepartementet. 25...

Kjetil Loftsgarden - Kulturhistorisk museum

endringar i klima og miljø og verknadane dette hadde på folketal, busetnadsmønster, ressursutnytting og sosiale strukturar. Eg er del av prosjektet VIKINGS...