Søk


Viser treff 161–180 av 6 941 for «klima»

PLAN - Klimatilpasning i Norge - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

tilpasse seg et endret klima, og studerer blant annet hvordan ulike samfunnsprosesser påvirker evnen til å tilpasse seg. PLAN fokuserer også på begrensinger...

UiO i rommet - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

bruk av satellittobservasjoner og avansert laserteknologi for å finne ut mer om klima og meteorologi. UiO bygger egne satellitter og deltar i

David Jordhus-Lier - Department of Sociology and Human Geography

, Camilla & Jordhus-Lier, David Christoffer (2020). Oljearbeidernes dilemma . KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO . Jordhus-Lier, David...

Kaja Kollandsrud - Kulturhistorisk museum

. Kaja er redaktør for bloggen. Hutchings, Jeremy Donald & Kollandsrud, Kaja (2009). Forbedring av klima er ikke umulig. Aftenposten (morgenutg. : trykt...

Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) – Oslo School of Environmental Humanities

endringer i klima og miljø på tvers av faglige skillelinjer, inkludert humaniora, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Nytt studietilbud til masterstudenter...

Ole Humlum - Department of Geosciences

natural climate variations missing in climate models; challenges for future climate models. Humlum, Ole (2013). Hvordan blir Svalbards klima de neste 20-25...

Dag Øistein Endsjø - Department of Culture Studies and Oriental Languages

Øistein (2019). Ernas alternative virkelighet (Kronikk om mangelfulle prioriteringer for klima, miljø og dyrevern) . NRK Ytring . Endsjø, Dag Øistein (2019...

Henrik Bjørnebye - Nordisk institutt for sjørett

, s 1- 3 Bjørnebye, Henrik (2018, 15. mars). Ekspertintervjuet: ACER fra A til RME. [Internett]. Energi og Klima. Lind, Arne; Hagem, Cathrine

Power from the people? Driving forces and hindrances - Centre for Development and the Environment

(2017). Skinner sola sterkere i Tyskland og Storbritannia?. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO . Tanja Winther (2016). Matching policy and...

Kristian Bjelbøle Bakken - Institutt for geofag

Studiekonsulent for bachelorprogrammene: Geofag: geologi, geofysikk og geografi Geofysikk og klima Geologi og geografi Studieveiledning på bachelornivå Studiestart...

Eva Krick - Arena Senter for europaforskning

, former for kollektiv beslutningstaking, og spørsmål om demokratisk og epistemisk legitimitet. Hennes empiriske fokus er på miljø-, klima- og energipolitikk...

Senter for Biogeokjemi i Antropocen - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

. Dette er derfor et område med store kunnskapshull, og enda større potensielle konsekvenser. Å forstå samspillet mellom økosystemresponser, klima og de...

Geir Hestmark - Institutt for biovitenskap

lav Geologi Istider & klima Vitenskapshistorie Vitenskapsfilosofi Undervisning BIO 2100 Generell økologi BIO 4140 Livshistoriestrategier og...

Hege Westskog - Centre for Development and the Environment

, EUs klima- og energipolitikk, og utviklingen til noen nøkkelaktører, og i regionale og globale energimarkeder vil være sentrale påvirkningsfaktorer for...

Hege Westskog - Senter for utvikling og miljø

utforming av klima- og miljøpolitikk på lokalnivå med fokus på løsninger av samfunnsutfordringer. Mye av min forskning er utført i samarbeid med...

Karriereuka Minutt for Minutt LIVE streaming 21.-23. september - Geofysikk og klima (bachelor) - Universitetet i Oslo

Karriereuka Minutt for Minutt LIVE streaming 21.-23. september Velkommen til ‘Karriereuka Minutt for Minutt’ på UiO. I år er arrangementet heldigitalt

Karen O'Brien - Department of Sociology and Human Geography

. Morgenbladet. O'Brien, Karen & Lokna, Maria (2017, 14. august). Kunsten å forstå klima. Klassekampen. View all works in Cristin Published Oct. 11, 2010 2:03 PM...

Befolkningsøkningen - 1830–1870: bygging av stat og nasjon

som bidrog til en relativt lav dødelighet, også blant spedbarn. Landet hadde et gunstig epidemisk klima, med noen få koleraepidemier (som i enkelte byer...

Presentasjon fra velkomstmøte 10.august 2020 - Geofysikk og klima (bachelor) - Universitetet i Oslo

Presentasjon fra velkomstmøte 10.august 2020 Takk for velkomstmøtet i dag! Her er presentasjonen fra studieadministrasjonen. Ta gjerne kontakt med oss

Alvar Braathen - Institutt for geofag

/nyheter/klima-og-co2/1860-norges-. Bromander, Nikoline; da Costa, Sigrid; Skurtveit, Elin; Evans, Jim; Midtkandal, Ivar; Zuchuat, Valentin; Braathen, Alvar...