Søk


Viser treff 1–20 av 277 for «klima»

Bærekraft - mer enn klima! - Institutt for privatrett

Bærekraft - mer enn klima! Det er på tide å komplisere debatten om framtida, skriver professor Beate Sjåfjell og stipendiat Hanna Ahlström ved Det...

Instituttlunsj: Klima og barns rettigheter - Institutt for offentlig rett

Instituttlunsj: Klima og barns rettigheter Christina Voigt og Kirsten Sandberg innleder, og instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen. Tid og...

Beate Sjåfjell - Institutt for privatrett

Europa (2020-2022) Medlem av arbeidsgruppe for ny klima- og miljøstrategi ved UiO (fra 2020) Emneord: Selskapsrett , Europarett , Miljørett , Rettsøkonomi...

Beate Sjåfjell - Department of Private Law

for bærekraftige selskaper . Sjåfjell, Beate (2014). Grunnlovens klima- og miljøkrav . UiO web . Sjåfjell, Beate (2014). Hvilke krav stiller Grl. § 110b...

Christina Voigt - Department of Public and International Law

. ISBN 978-82-8152-035-6. kaitel. s 119 - 138 Voigt, Christina (2010). Internasjonal kvotehandel og folkeretten. Klima . ISSN 1504-8136. 3 , s 36- 37 Voigt...

Christina Voigt - Institutt for offentlig rett

avsluttede prosjekter Forskergrupper Folkerett Folkerett og internasjonal styring Miljørett Naturressursrett Omtale Apollon jan. 2013: Klimaet er en juridisk...

Henrik Bjørnebye - Nordisk institutt for sjørett

, s 1- 3 Bjørnebye, Henrik (2018, 15. mars). Ekspertintervjuet: ACER fra A til RME. [Internett]. Energi og Klima. Lind, Arne; Hagem, Cathrine

Katrine Broch Hauge - Nordisk institutt for sjørett

ekspropriasjonserstatning . Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02581-0. 464 s. Sjå alle arbeida i Cristin Hauge, Katrine Broch (2020). "Klima- og energirett. Kva er det, og...

Henrik Bjørnebye - Scandinavian Institute of Maritime Law

Klima. Lind, Arne; Hagem, Cathrine & Bjørnebye, Henrik (2017). Optimal plassering av fornybar kraft. Bjørnebye, Henrik (2012). Jens Naas-Bibow, Gunnar...

Catherine Banet - Nordisk institutt for sjørett

og veiledning Energirett – Petroleumsrett – Miljørett – EU/EØS-rett – statsstøtte – fornybar energi – klima – rettskildelære Bakgrunn Ph.D. (UiO, Oslo...

David Rodríguez Goyes - Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Criminology”. Emneord: Folkerett , krig og konflikt , Marginalisering , miljø og klima , Minoriteter og etnisitet Publikasjoner Utvalgte Vitenskapelige artikler...

Kan jussen redde verden? Debatt om klima og forurensing - Det juridiske fakultet

Kan jussen redde verden? Debatt om klima og forurensing Klimaendringene rammer på tvers av kontinenter og landegrenser. Forurensning spres i hav og...

Nytt innovativt studietilbud i internasjonal klima- og energirett ved Det juridiske fakultet - Nordisk institutt for sjørett

Nytt innovativt studietilbud i internasjonal klima- og energirett ved Det juridiske fakultet Nytt undervisningsopplegg for valgemnet JUS5911

Tone Sverdrup - Institutt for privatrett

. Konstituert dommer i Høyesterett i fem perioder fra 2006 - 2019. Leder av Nils Klim-komitéen, http://www.holbergprisen.no/nils-klim-komiteen. Leder av Viggo...

Jasna Jozelic - Norsk senter for menneskerettigheter

Human Resource Management (2009) med hovedfokus på i strategisk HR, kompetanse og ytelse, endring og omstilling, organisatorisk klima, ledelse. Født i...

Naturressurslunsj: Etikkrådet for Oljefondets arbeid, særlig med klima- og miljøkriteriene. - Det juridiske fakultet

Naturressurslunsj: Etikkrådet for Oljefondets arbeid, særlig med klima- og miljøkriteriene. Innledning ved Professor emeritus Hans Christian Bugge...

Miljøhensyn i forbindelse med vindkraftkonflikter (Windland) - Nordisk institutt for sjørett

jevnlig på nett. Emneord: vindkraft , energi , miljø og klima , Miljøvennlig energi Publisert 26. okt. 2017 11:23 - Sist endret 29. jan. 2020 13:09 Kontakt...

Bærekraft som ny UiO-strategi? - Institutt for privatrett

identifiserte ni tålegrensene er nå overskredet: klima, tap av biologisk mangfold, endret arealutnyttelse, og forandrede biogeokjemiske strømmer av nitrogen og...

UTSETTES: Nordisk seminar i konstitusjonell rett - Det juridiske fakultet

Universitet) Sverige – Professor Joakim Nergelius (Örebro) LUNSJ (for påmeldte) KONSTITUSJON, KLIMA OG MILJØ Norge – Professor Ole Kristian Fauchald (Oslo...

Juridiske betenkninger, debattinnlegg og foredrag - Institutt for offentlig rett

angående vedtak om lisensfelling av ulv , avgitt til Klima- og miljødepartementet 27. februar 2017. KLDs lovproposisjon: St.prp. 63L 2016-2017 Juridisk...