Søk


Viser treff 1–20 av 948 for «klima»

Klima - Institutt for geofag

Klima Klima og effektene av klimaendringer er en av de største utfordringene vi står ovenfor i vår tid. Det er derfor et omfattende forskningsområde...

Energi, klima og miljø - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Klima - Institutt for biovitenskap

Klima Klima er mønsteret i temperatur, nedbør, vind, luftfuktighet, evaporasjon og lufttrykk målt over lengre tidsperioder. Klima er forskjellig fra...

Forsiden - Institutt for geofag

Forsiden Studier Bachelor Geofysikk og klima Geologi og geografi Geofag: geologi, geofysikk og geografi (tar ikke opp nye studenter) Master

Podkast: Klima- og koronakrise - Hvor vipper verden etter dette? - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Podkast: Klima- og koronakrise - Hvor vipper verden etter dette? Koronakrisen kan være det ultimate vippepunktet for klimaet og overforbruk av...

CBA - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

CBA English version of this page CBA Vi forsker på Vi studerer samspillet mellom klima, karbonkretsløpet og økosystemer i nordlige breddegrader

Frokostseminar CIENS; Kulturarv i et forandret klima - Institutt for geofag

Frokostseminar CIENS; Kulturarv i et forandret klima Frokostseminar CIENS; Kulturarv i et forandret klima CIENS inviterer til frokostseminar med tema...

En dag på Observatoriet for Oslos 4.- og 7.-klasser - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

fagfornyelsen. Temaer 4. trinn Himmelløypa Verdensrommet Vær og klima Jordløypa Måling Strøm Temaer 7. trinn Himmelløypa Tid og rom Solsystemet Jordløypa...

Velkommen til studiestart på MN-fakultetet! - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

og klima Geologi og geografi Honours-programmet Informatikk: design, bruk, interaksjon Informatikk: digital økonomi og ledelse Informatikk

Om instituttet - Institutt for geofag

mellom anna stor aktivitet frå energi- og naturressursar til klima og miljø. Kunnskap om geosystema er av stor betyding i moderne samfunn, mellom anna for...

Forskning - Institutt for biovitenskap

i naturen. Denne forståelsen er viktig for politiske beslutninger med tanke på klima- og miljøspørsmål, til utviklingen av bedre medisin og

Hva vil skje med klimaet og permafrosten i Finnmark? - Institutt for geofag

Hva vil skje med klimaet og permafrosten i Finnmark? Det er bred enighet blant klimaforskere om at vintrene i Skandinavia generelt blir varmere og...

Endret klima kan gi økt risiko i høyfjellet - Institutt for geofag

snøskred til befolkede områder like ved fjellsiden. Foto: A. Kääb Klima og kryosfæren Endringer i klimaet med flere temperatursvingninger og et varmere klima...

Bestill studentbesøk til din klasse! - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

med verdens korallrev? Simon studerer biovitenskap og holder foredrag om korallrev og deres kamp for overlevelse i møte med klima- og miljøendringer i...

Kunnskapsressurser i geofag - Institutt for geofag

om klima, GIS m.m. ClimaByte er en samling korte "What is?" filmer. Lær om samenhenger i klima, hydrologi, geografi, satellittdata og fjernanalyse mm...

Nils Chr. Stenseth - Faculty of Mathematics and Natural Sciences

Nils Chr. Stenseth Professor Norwegian version of this page Email n.c.stenseth@mn.uio.no Phone +47-22854584 Username Log in Visiting address Sem Sælan

Michael Heeremans - Institutt for geofag

dannet med strekking av jordskorpa og store forkastninger. Vulkaner og tørt klima preget Osloriften. Slike forhold preget også området i Nordsjøen i...

Brit Lisa Skjelkvåle - Institutt for geofag

og klima Vassdragene er karakterisert som svært kalkfattige til kalkfattige, klare vanntyper i hht. typologien som er utviklet for implementering av...

Ole Martin Løvvik - Department of Physics

Ole Martin Løvvik Professor II - Structure Physics Norwegian version of this page Email o.m.lovvik@fys.uio.no Phone +47 22840689 Mobile phone 99018428

Who do I contact? - Department of Geosciences

Who do I contact? Norwegian version of this page Who do I contact? Bachelor's programmes Geofysikk og klima Geologi og geografi Geofag: geologi...