Søk


Viser treff 1–20 av 63 for «klima»

Svein Aage Christoffersen - Det teologiske fakultet

. Klim. ISBN 9788771298307. Artikkel. s 75 - 97 Christoffersen, Svein Aage (2017). The Ethical Demand and Its Ontological Presuppositions, In Hans Fink...

Ole Jakob Løland - Det teologiske fakultet

miljøbevegelsens allierte?, I: Nytt klima. Miljøkrisen i samfunnskritisk lys . Gyldendal Litteratur. ISBN 978-82-05-38473-6. I de siste tider. Kirken som...

Ole Jakob Løland - The Faculty of Theology

(2008). I de siste tider. Kirken som miljøbevegelsens allierte?, I: Nytt klima. Miljøkrisen i samfunnskritisk lys . Gyldendal Litteratur. ISBN 978-82-05...

Karen Elene Thorsen, kjent som "Fattig Student" besøker TF - Det teologiske fakultet

overlever på et stramt studentbudsjett, og samtidig spise sunt og smart. Fokus på religion og klima Grønn Religion tar opp sammenhengen mellom religion og...

Faglig-sosial dag: 'Grønn religion' - Det teologiske fakultet

-sosial dag som tematiserer forholdet mellom religion og klima. Vi byr på inspirerende forelesninger, workshops, og byttemarked. Tid og sted: Faglig-sosial...

d-sak-3-sp2030_utkast.pdf - Det teologiske fakultet

kompetanse om den globale utvikling på religionsfeltet, om de etiske utfordringer som teknologi, klima og helse stiller oss overfor og de teologiske brytninger...

nnk-2020-1-innhold.pdf - Det teologiske fakultet

1 Nytt tiår, nye muligheter Godt nyttår på etterskudd, kjære lesere! Hvordan ser det nye året ut så langt? Ikke så ulikt fjoråret? Vi får i så fall hå

nnk-2019-6-innhold.pdf - Det teologiske fakultet

åra har mange av både visetekstane, dikta og salmane mine vore knytte til naturen og klimaet på Jæren, heimstaden min mest heile livet, som eg kjenner...

referatlamu-tf190924.pdf - Det teologiske fakultet

.) -Førstehjelpskurs: 23.9. TF og SV gjennomførte et nyttig kurs med Lisbeth Imset. 9 personer fra TF deltok. -Klima og miljødag ved TF 5.9.2019 Grønn religion og UiOs...

d_sak_3_stillingsplan_ressurser.pdf - Det teologiske fakultet

undervisningssamarbeid, særlig i tverrfaglig sammenheng. Tematiske utfordringer knyttet til klima, migrasjon, kunstig intelligens, demokrati, helse, er eksempler på...

d_sak_2_revidert_masterplan_utdanning.pdf - Det teologiske fakultet

. Muligheter for tverrfaglig samarbeid: Vi ønsker å prioritere utforming av ett tverrfaglig samarbeid internt på UiO (eksempelvis på temaet klima og miljø). UiO...

d_sak_4_tfs-svar_mars2019.pdf - Det teologiske fakultet

universitetet har må fokuseres bedre. Her er humaniora svært viktig. f. Endret samfunnskontekst stiller universitetet overfor nye utfordringer: miljø og klima...

o_sak_2_horingssvar_revidering_plan_diakoni.pdf - Det teologiske fakultet

og fremst skal adressere. Derimot vil store samfunnsutfordringer som klima, migrasjon, økte forskjeller osv., som planen nevner, være betydningsfulle...

innkallinglamu-tf190924.pdf - Det teologiske fakultet

. -Førstehjelpskurs: 23.9. TF og SV -Klima og miljødag ved TF 5.9.2019 Grønn religion og UiOs klima- og miljøstrategi https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2019/06/uio...

referatlamu-tf190604.pdf - Det teologiske fakultet

utarbeides -Beredskapsgruppa og trening på roller og stabsmøtemetodikk når beredskap settes -Det arrangeres klima og miljødag ved TF 5.9.2019 O-sak 6 Rom til...

Shoiab Sultan - Det teologiske fakultet

-/klima-organisasjonen Global Migrants for Climate Action og i Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet. Sultan stilte til fylkes- og kommunalvalget i...

nnk-2019-1.pdf - Det teologiske fakultet

. Sommerfeldt svarte at klima og migrasjon handler om «de store spørsmålene knyttet til menneske verd og forvaltning av skaperverket», og at kirken derfor må være...

masterplan-for-utdanning-27-mai.pdf - Det teologiske fakultet

UiO (eksempelvis på temaet klima og miljø). UiO er et breddeuniversitet og vi bør dra nytte av mulighetene dette medfører. Tverrfaglig samarbeid blir i...

innkallinglamu-tf190604.pdf - Det teologiske fakultet

trening på roller og stabsmøtemetodikk når beredskap settes -Klima og miljødag ved TF 5.9.2019 O-sak 6 Rom til undervisning og studentaktivitet - TF 2019...

nnk-2018-4.pdf - Det teologiske fakultet

1 Hans Børli 100 år Det er ikke ofte Nytt norsk kirkeblad har en magasindel viet en lyriker. Høstens Børli-nummer er derfor en liten attraksjon. Hva e