Søk


Viser treff 1–20 av 278 for «klima»

Miljø og klima - For ansatte - Eiendomsavdelingen

Miljø og klima Som statlig byggherre og eiendomsforvalter har Universitetet i Oslo og Eiendomsavdelingen ansvar for å redusere miljøbelastningene fra...

Reale nyheter - For ansatte - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

: Arkitektur og klima 08:30, Klimahuset, Naturhistorisk museum Legg til i kalender 16 okt. Generalprøve: Adventura botanica – En danseforestilling om hvordan...

UiOs bærekraftpris til felles masteroppgave om Skolestreik for klima - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

UiOs bærekraftpris til felles masteroppgave om Skolestreik for klima Masterstudentene Anja Duun Skauge og Christian Andrés Palacios Haugestad ved...

Fellesarrangementer under studiestart - For ansatte - Universitetet i Oslo

, matsvinn, plast, kildesortering og urban dyrking. INNE: Foredrag og debatter om klima/ bærekraft Detaljert program kommer Sykkelfest Holdes på...

Studentprosjekter i emnet JUS5502/JUR1502 - Lovgivningslære Høst 2019 og Høst 2020 - For ansatte - Universitetet i Oslo

arkivering Dataene slettes etter endt behandling: ultimo januar 2021 Datamaterialet Hvilken gruppe tilhører de registrerte? Ansatte ved: NAV-kontorer, Klima...

Emner godkjent ved HF fra 1.1.2020 - For ansatte - Universitetet i Oslo

norsk HFM2-LIV 9.10.2020 TYSK4311 Litteratur i antropocen. Klima og miljø i tyskspråklig litteratur Literature in the Anthropocene. Climate and...

Fem SV-forskere videre til runde to av ERC Starting Grants - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

kommer videre til runde to. Klima og havtemperatur Jon Henrik Ziegler Remme, Sosialantropologisk institutt - Hva konkret er det du søker støtte til/ skal...

Avfallshåndtering - For ansatte - Universitetet i Oslo

av avfall. Følge opp UiOs klima- og miljøstrategi slik at UiO når sine kildesorteringsmål. Sortere alt avfall inn i papir, plast, restavfall og...

Katinka Holtsmark i ekspertutvalg om Korona-konsekvenser for Norge - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

baseres på kunnskap - Hva blir ditt viktigste bidrag inn i dette arbeidet? - Jeg har arbeidet med forskning nært knyttet til klima- og miljøpolitikk, som...

EAs prosjekthåndbok - For ansatte - Eiendomsavdelingen

og entreprenør i prosjektet og du skal få prosjektteamet til å ta ansvar for sine oppgaver. Miljø og klima Som statlig byggherre og eiendomsforvalter...

Bilete for program/studieretningar - For ansatte - Universitetet i Oslo

og klima (bachelor) (aktivt) Bilete sist endra 2020-02-05 10:32 av gtjoflot MNB-INF: Informatikk (bachelor) (nedlagt) Bilete sist endra 2012-06-06 00...

Kjetil Loftsgarden er ny førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum - For ansatte - Kulturhistorisk museum

fortidens mennesker tilpasset seg brå endringer i klima og miljø og virkningene dette hadde på folketall, bosetningsmønster, ressursutnyttelse og sosiale...

Velkommen til Institutt for geofag - For ansatte - Universitetet i Oslo

oseanografi med blant annet stor aktivitet fra energi- og naturressurser til klima og miljø. Instituttet har fire fagseksjoner (Meteorologi og oseanografi...

IOR-mandagsnytt 5.oktober 2020 - For ansatte - Det juridiske fakultet

, 1. etg. Domus Academica og via zoom Instituttlunsj 6. oktober: Klima og barns rettigheter Husk instituttlunsj i morge Christina Voigt og Kirsten...

Miljørapport 2018 er klar - For ansatte - Eiendomsavdelingen

arena for å formidle forskning om klima og miljø, særlig rettet mot barn og ungdom. Denne andre miljørapporten etter den nye strategien viser at vi...

Detaljprosjekt og konkurranseunderlag - For ansatte - Eiendomsavdelingen

er det nødvendig å kartlegge dette tidlig i prosjektfasen. Miljø og klima : Oppfyllelse av mål og tiltak i Miljø- og klimastrategi for UiOs

MED-nytt, nr 5 – 2019 - For ansatte - Det medisinske fakultet

oppnevnt en egen kommisjon på temaet "en helse - one health" – en helhetlig tilnærming til humanmedisin, veterinærmedisin, klima- og miljøvitenskap...

Plan - kvalitetssikring av programmer - For ansatte - Universitetet i Oslo

Elektronikk, informatikk og teknologi (bachelor) Oktober 2016 Farmasi (master - 5 år) Oktober Fysikk og astronomi (bachelor) Oktober 2016 Geofysikk og klima...

Tur til Strasbourg og Alsace – AVLYST! - For ansatte - Universitetet i Oslo

for sin beskjeden størrelse byr Alsace-regionen på et utrolig variert landskap og klima. Denne geografiske rikdommen bidrar også til mangfoldet i...

MED-nytt, nr 10 – 2019 - For ansatte - Det medisinske fakultet

vil utdanne flere leger Hva skjer ved klima- og miljøfronten ved UiO? Practicing, nurturing and defending academic values - an everyday pursuit . Store...