Søk


Viser treff 1–20 av 828 for «klima»

Bærekraft - mer enn klima! - Institutt for privatrett

Bærekraft - mer enn klima! Det er på tide å komplisere debatten om framtida, skriver professor Beate Sjåfjell og stipendiat Hanna Ahlström ved Det...

Klima - Institutt for geofag

Klima Klima og effektene av klimaendringer er en av de største utfordringene vi står ovenfor i vår tid. Det er derfor et omfattende forskningsområde...

Nytt forskningsprosjekt om klima-interaksjoner - Naturhistorisk museum

Nytt forskningsprosjekt om klima-interaksjoner LATICE (Land-Atmosphere Interactions in Cold Environments). GEco-gruppa ved Naturhistorisk museum har...

Podkast: Klima- og koronakrise - Hvor vipper verden etter dette? - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Podkast: Klima- og koronakrise - Hvor vipper verden etter dette? Koronakrisen kan være det ultimate vippepunktet for klimaet og overforbruk av...

Instituttlunsj: Klima og barns rettigheter - Institutt for offentlig rett

Instituttlunsj: Klima og barns rettigheter Christina Voigt og Kirsten Sandberg innleder, og instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen. Tid og...

Forskning - Det humanistiske fakultet

bruke energi på for å redusere klima- og miljøproblemer. Publikasjoner Error: Failed to load feed: /forskning/publikasjoner/?vrtx=feed: Invalid XML: Error...

Forskning - Institutt for biovitenskap

i naturen. Denne forståelsen er viktig for politiske beslutninger med tanke på klima- og miljøspørsmål, til utviklingen av bedre medisin og

Publikasjonar frå Naturhistorisk museum - Naturhistorisk museum

helsetilstand påvirkes i stor grad av klima og værforhold, enten direkte ved tørke, frost og vind, eller indirekte ved at klimaet påvirker omfanget av...

Hva vil skje med klimaet og permafrosten i Finnmark? - Institutt for geofag

Hva vil skje med klimaet og permafrosten i Finnmark? Det er bred enighet blant klimaforskere om at vintrene i Skandinavia generelt blir varmere og...

Ny stor rapport: – Arktisk klima på vei mot en ny tilstand - Universitetet i Oslo

Ny stor rapport: – Arktisk klima på vei mot en ny tilstand Arktis endrer seg raskt og på uventet vis, konkluderer et kobbel av forskere i en ny stor...

Die doppelte Katasrophe – Klima und Kultur in der europäischen Hungerkrise 1770–1772 - Institutt for arkeologi, konservering og historie

Die doppelte Katasrophe – Klima und Kultur in der europäischen Hungerkrise 1770–1772 Professor i klima- og miljøhistorie ved IAKH, Dominik Collet...

Endret klima kan gi økt risiko i høyfjellet - Institutt for geofag

snøskred til befolkede områder like ved fjellsiden. Foto: A. Kääb Klima og kryosfæren Endringer i klimaet med flere temperatursvingninger og et varmere klima...

Siste publikasjonar – Naturhistorisk museum - Naturhistorisk museum

Siste publikasjonar – Naturhistorisk museum Oversyn over våre siste vitskapelege publikasjonar henta frå databasen Cristin . Publikasjonslister finnas

WAGE: Arbeid og organisering i en grønn økonomi - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

& David Christoffer Jordhus-Lier (2020). Oljearbeidernes dilemma. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO . Camilla Houeland (2020). "We are workers...

Meteorologi - Institutt for geofag

, turbulens, aerosoler og klima, polare lavtrykk, mikrofysikk i skyer, strålingspådriv, atmosfærekjemi og mange andre relaterte emner. I vår forskning gjør vi...

PLAN - Klimatilpasning i Norge - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

tilpasse seg et endret klima, og studerer blant annet hvordan ulike samfunnsprosesser påvirker evnen til å tilpasse seg. PLAN fokuserer også på begrensinger...

UiO i rommet - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

bruk av satellittobservasjoner og avansert laserteknologi for å finne ut mer om klima og meteorologi. UiO bygger egne satellitter og deltar i

Oslo School of Environmental Humanities (OSEH) – Oslo School of Environmental Humanities

endringer i klima og miljø på tvers av faglige skillelinjer, inkludert humaniora, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Nytt studietilbud til masterstudenter...

Kryosfæren - Institutt for geofag

inn i forskergruppen for klima ved Institutt for geofag, og samarbeider tett mot forskermiljøene i hydrologi og meteorologi. Videre er forskningen som...

Transcendens og bærekraft: Asiatiske visjoner i globalt perspektiv - Institutt for kulturstudier og orientalske språk

klimarelaterte aktiviteter. Vi spør i prosjektet om disse bevegelsene representerer en nytenkning som supplerer, eller kanskje utfordrer, nasjonal og global klima...