Søk


Viser treff 21–31 av 31 for «modellmakt»

160903holden.pdf - ESOP - Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling

historisk kontekst, og vi kan ta opp hvorfor de lærer disse teoriene framfor Torstein Veblens. Modellmakt for fall Man må altså kjenne tradisjonen for å...

en-spade-er-ikke-(bare)-en-spade.pdf - INF3700 - Vår 2013 - Universitetet i Oslo

være sant at passordet utløper”. 13 Dette er en situasjon preget av en helt saksspesifikk modellmakt. De som bestemmer i dette tilfellet har en...

2011 UiOrapportStudiemiljø.pdf - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Hvem ivaretar studentene, endelig endelig versjon[1]-1 Hvem ivaretar studentene? Prosjektforum UiO 26. mai 2011 Lars-Martin Berglund, Runa Hekland Bor

uke45.pdf - INF1300 - Høst 2011 - Universitetet i Oslo

være godt forankret i organisasjonen (både i ledelsen og hos brukerne). INF1300 - 9.11.2011 - Ellen Munthe-Kaas 36 Modellmakt • Begrepet modellmakt ble...

7Hagvar-Hele-folkets-diskurs.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Microsoft Word - Bok 7 i mal.doc Yngve Benestad Hågvar Hele folkets diskurs En kritisk diskursanalyse av den gode VG-sak � Yngve Benestad Hågvar 2003

It_forvaltning_rsos2802_v-11.pdf - RSOS2802 - Vår 2011 - Universitetet i Oslo

fra jurister og eventuelle saksbehandlere med annen bakgrunn, kanskje til dels på ”faglig bortebane”? • Working class heroes, eller ofre for modellmakt?...

uke47.pdf - INF1300 - Høst 2010 - Universitetet i Oslo

(både i ledelsen og hos brukerne) INF1300 - 24.11.2010 - Ellen Munthe-Kaas 37 Modellmakt •  Begrepet modellmakt ble introdusert av professor i sosiologi...

uke47.pdf - INF1300 - Høst 2009 - Universitetet i Oslo

forankret i organisasjonen (både i ledelsen og hos brukerne) INF1300 - 16.11.2009 - Ellen Munthe-Kaas 36 Modellmakt •  Begrepet modellmakt ble introdusert av...

uke47.pdf - INF1300 - Høst 2008 - Universitetet i Oslo

ledelsen og hos brukerne) INF1300 - 17.11.2008 - Ragnar Normann 33 Modellmakt • Begrepet modellmakt ble introdusert av professor i sosiologi Stein Bråten i...

uke40.pdf - INF1300 - Høst 2007 - Universitetet i Oslo

ledelsen og hos brukerne) INF1300 - 1.10.2007 - Ragnar Normann 22 Modellmakt • Begrepet modellmakt ble introdusert av professor i sosiologi Stein Bråten i...

GOODE,KAP1&2.pdf - SOS2300 - Vår 2004 - Universitetet i Oslo

– definisjonsmakt, modellmakt - Transformasjonen fra normbrudd til avviker er en sosiologisk preget prosess (enten personlig stigmatisert, eller ved å bli assosiert...