Søk


Viser treff 1–20 av 29 for «nina rundgren»

Instituttadministrasjonen - Sosialantropologisk institutt

, økonomi, personalsaker, web, informasjon og mediekontakt. Nina Rundgren Administrativ leder Liv Christina Varen Studiekoordinator Sarah Frost Logan...

Instituttledelsen - Sosialantropologisk institutt

instituttet. Rune Flikke Instituttleder Nina Rundgren Administrativ leder Thomas Hylland Eriksen Nestleder og forskningsleder Kenneth Bo Nielsen...

Styredokumenter for instituttstyret ved Sosialantropologisk instititutt - For ansatte - Universitetet i Oslo

personvernkonsekvensvurdering (DPIA)? Nei Kontaktperson Nina Rundgren Ansvarlig enhet Sosialantropologisk institutt Sist endret 21. august 2020...

Forskningsterminoversikt - For ansatte - Universitetet i Oslo

(DPIA)? Nei Kontaktperson Nina Rundgren Ansvarlig enhet Sosialantropologisk institutt Sist endret 21. august 2020

Tildeling av småforsk og driftsmidler - For ansatte - Universitetet i Oslo

. august 2020. Er det foretatt personvernkonsekvensvurdering (DPIA)? Nei Kontaktperson Nina Rundgren Ansvarlig enhet Sosialantropologisk institutt Sist...

Brannansvarlig ved Eilert Sundts hus – blokk A og B - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(B) Etg.kontakt Ida Weseth Bjøru i.w.bjoru@stv.uio.no 733 57680 Vara Ilze Gehe ilze.gehe@stv.uio.no 732 50589 6 (B) Etg.kontakt Nina Rundgren...

Elisabeth Staksrud - Institutt for medier og kommunikasjon

demokratisk blindsone?, I: Liv Hausken; Trine Krigsvoll Haagensen & Sara Elina Rundgren Yazdani (red.), Fra Terror til Overvåking . Vidarforlaget AS. ISBN 978...

Møte nr. 4/2020 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Nielsen Rehabilitering ES hus v/kontorsjef Nina Rundgren Ordinære saker Saker til behandling i lukket møte V-SAK 3 Ansettelse av stipendiat på...

Møte nr. 5/2020 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

/kontorsjef Nina Rundgren. Styret kom med innspill til lokalisering av studentarealer, lokalisering av pauserom og sosiale soner, og målet om fortetting/bruk av...

Møte nr. 5/2020 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Status korona-sitasjonen Nytt fra undervisning og forskning Rehabilitering ES hus v/kontorsjef Nina Rundgren Diskusjonssaker D-SAK 1 Innspill til neste...

Møte nr. 3/2020 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Krohn-Hansen, Ingjerd Hoëm, Kaja Berg Hjukse, Mette Stenberg. Fra administrasjonen og staben: Fredrik Olsbu (O-sak 1), Kenneth Bo Nielsen (O-sak 3), Nina...

Nytt instituttstyre 1.1.2020 - Sosialantropologisk institutt

like stort antall som det antallet kandidater forslaget inneholder. forslag sendes til valgsekretær: Nina Rundgren Ønskede egenskaper: evne til å se hva...

Master- og hovedfagsoppgaver ved SAI i 2003 - Sosialantropologisk institutt

utvikling. Rundgren, Nina: Å leve sitt eget liv - identitet i praksis blant tyrkiske jenter i Stockholm. Rygg, Ole Petter: Adang an Ethnography Continuity and...

Møte nr. 4/2020 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

-sak 1), Nina Rundgren (referent) Forfall: Magnus Olav Nyaas Ravnå Observatør : Mette Stenberg (gikk før V-sak 3) Saker til behandling i åpent møte...

Møte nr. 8/2019 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Kaja Berg Hjukse, Alf Jensen, Magali Courtade. Forfall: Anne-Marit Moe Aarø Fra administrasjonen: Nina Rundgren...

Møte nr. 2/2020 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

-Hansen, Ingjerd Hoëm, Kaja Berg Hjukse, Magali Courtade. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Forfall: Mette Stenberg, Anne-Marit Moe Aarø. Saker...

Møte nr. 4/2018 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Hylland Eriksen, Wenzel Geissler, Christian Krohn-Hansen, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik, Magali Courtade, Oddmund Toft Fra administrasjonen: Nina...

Kaldt og fint på aktivitetsdag - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

avsluttet med hyggelig middag på Soria Moria. Spreke ansatte lot seg ikke stoppe av minusgrader på Lygna. Fra venstre: Nina Rundgren, Hilde Spjelkavik Kveseth...

Møte nr. 1/2020 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

administrasjonen: Fredrik Olsbu (seminaret og O-sak 2), Gudleik Grimstad (seminaret), Hilde S. Kveseth (seminaret del to) og Nina Rundgren (referent). Forfall: Alf...

Møte nr. 6/2019 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin (via Skype), Kaja Berg Hjukse, Alf Jensen, Anne-Marit Moe Aarø, Vilde Iren Borse. Fra administrasjonen: Nina...