Søk


Viser treff 181–193 av 193 for «nina rundgren»

1984-innhold.pdf - Institutt for helse og samfunn

Register 1984 104. argang ISSN 0029-2001 © Tidsskrift for Den norske lregeforening Medisinsk vitenskapelig del: redakter Ole K. Harlem Assisterende re

Ref-styret-5-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Nina Rundgren, sekretær 2 Sak 1/5/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 2/5/2009 Godkjenning av referat...

Vedlegg-sak 5-1-10-kompensasjon_redaktoerskap.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

University of Oslo Til: Styret ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier Sak nr.: 5/1-2010 Saksbehandler: Nina Rundgren Møtedato: 18. januar 2010...

Ref-styret-9-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Berg Abrahamsen Stig Rognes Ekstern representant: Kathrine Myhre Fra administrasjonen: Nina Rundgren, sekretær 2 Sak 1/9/2009 Godkjenning av innkalling...

Ref-styret-3-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

. Grov Stig Rognes (vara) Ekstern representant Kathrine Myhre Fra administrasjonen: Adm.leder Nina Rundgren, sekretær I tillegg: Christian-Emil Ore under...

Inn-styret-8-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara Bente Christensen Instituttleder Nina Rundgren Adm.leder

Ref-styret-2-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

forfall Fra administrasjonen: Adm.leder Nina Rundgren, sekretær Økonomileder Gro S. Samdal (fratrådte etter sak 5/2/2009) I tillegg: Bente Christensen...

Ref-styret-1-2010.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Representanter for studentene: Stig Rognes Mirjam Berg Abrahamsen Silje Mosgren (vara) Ekstern representant: Hans Petter Løvold Fra administrasjonen: Nina Rundgren...

ref-styremote-22-6-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

studentene: Mirjam Berg Abrahamsen Stig Rognes (vara) Ekstern representant: Kathrine Myhre Fra administrasjonen: Gro S. Samdal (stedfortreder for Nina Rundgren...

Ref-styret-4-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

: Adm.leder Nina Rundgren, sekretær I tillegg: Seminarleder Claus Jebsen, IML (deltok kun på seminaret) 2 Sak 1/3/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste...

Ref-styret-2-2010.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Representanter for studentene: Silje Mosgren Anna Sara Romøren Ekstern representant: Kathrine Myhre Fra administrasjonen: Nina Rundgren, sekretær Gro S. Samdal...

Ref-styret-8-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

representant: Kathrine Myhre Fra administrasjonen: Nina Rundgren, sekretær Gro S. Samdal, økonomileder, orienterte under sak 3/8/2009 May M. Tollerud...

Ref-styret-11-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

representant: Kathrine Myhre Fra administrasjonen: Nina Rundgren, sekretær 2 Sak 1/11/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble...