Søk


Viser treff 21–40 av 194 for «nina rundgren»

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 28. juni 2019 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

. etasje, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (underdirektør), Nina Rundgren (kontorsjef), Mari Anne Ramstad...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 13. mars 2019 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

. etasje, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (ass.fak.dir.), Willy Syvertsen (seksjonssjef), Nina Rundgren (kontorsjef...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 31. januar 2019 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Guro Schmidt Ødegard (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg ( NTL) Sak 1...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 19. november 2018 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne) Sak 33/2018 Tilsetting i fast stilling som kommunikasjonsrådgiver (SKO 1434) ved...

Protokoll fra sirkulasjonssak i tilsettingsrådet med tilbakemeldingsfrist 8. mai 2018 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Sarah Younes (Akademikerne) Sak nr 15 fra TR-møtet 25. mai 2018 ble utsatt...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 22. januar 2018 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(adm.leder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Tina Næss (Akademikerne) Sak 1/2018 Tilsetting i stilling som...

Møte nr. 2/2019 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Grimstad (under O-sak 2), Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden Tone Høgblad meldte...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 5. desember 2018 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne) og Aashild Ramberg (NTL) Sak 35/2018 Forenklet innstilling – forlengelse i stilling som...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 29. juni 2018 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Mohammed Hazza (vara for NTL), Sarah Younes (Akademikerne) V-sak 19/2018 Tilsetting i fast...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. oktober 2018 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ødegard (kontorsjef) (ikke under sak 29), Merethe Aase (kontorsjef), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL) og...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 25. mai 2018 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Guro Schmidt Ødegard (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Sarah Younes (Akademikerne) V-sak 13...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 4. mai 2018 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Schmidt Ødegard (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Sarah Younes (Akademikerne) Sak 8/2018 Midlertidig tilsetting i stilling...

Møte nr. 3/2019 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

-Hansen, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik, Turid Rachel Bråthen, Håvard L. Helgesen Forfall: Marianne Lien, Keir Martin Fra administrasjonen: Nina...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 14. februar 2019 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(adm.leder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Guro Schmidt Ødegard (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne...

Protokoll fra møte nr. 7/2018 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Marit Melhuus, Keir Martin, Tone Høgblad, Katrine Blindheimsvik, Magali Courtade, Turid Rachel Bråthen Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent...

Møte nr. 1/2019 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

(under O-sak 2), Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden To saker ble meldt til...

Møte nr. 8/2018 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Rune Flikke, Ståle Wig, Katrine Blindheimsvik, Magali Courtade, Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (under V-sak 3), Nina Rundgren (referent) Forfall...

o-sak-2-styrerapport_sai_t3_2019.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak 2 Møtedato: 11.02.2019 Notatdato: 05.02.2019 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

v-sak-3-utlysning-postdoc.pdf - Sosialantropologisk institutt

: Saksbehandler: Nina Rundgren Utlysning av en stilling som postdoktor (SKO 1352) i 100% for fire år Henvisning til lovverk og regelverk - Forskrift om...

Giganttildeling til UiO-ledet prosjekt - Uniforum

) Abonner på kommentarar Gratulerer til Kalle, Elise og hele prosjektgjengen! Dette blir bra! Nina Rundgren - 27. okt. 2017 08:56 Gratulerer, folkens! Dere er...