Søk


Viser treff 41–60 av 190 for «nina rundgren»

Møte nr. 3/2018 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Melhuus, Wenzel Geissler, Tone Høgblad, Katrine Blindheimsvik, Mia Østrup Nordentoft, Mette Lange-Nielsen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent...

v-sak-4-utlysning-lektor.pdf - Sosialantropologisk institutt

: - Saksbehandler: Nina Rundgren Utlysning av en midlertidig stilling som førstelektor (SKO 1198) for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020 Henvisning til lovverk og...

Møte nr. 1/2018 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Melhuus, Keir Martin, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik, Mette Lange-Nielsen, Mia Østrup Nordentoft Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Saker...

Referat fra møtet i brukerutvalget 08.03.2017 - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

, ECON Ida Weseth Bjøru, ISV Frode Løvik, TIK Nina Rundgren, SAI Inger-Lise Schwab, ISS Matthew Whiting, hovedverneombud Fagforeningsrepresentant...

Møte nr. 7/2017 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Melhuus, Rune Flikke, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik, Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Forfall: Thomas Hylland Eriksen, Marie Vesterlid...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: 2019/ Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Nielsen...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 14. september 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(kontorsjef), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Lene Angelskår (Akademikerne) Sak 27...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 22. juni 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(adm.leder) og Nina Rundgren (kontorsjef) Sak 18/2017 Tilsetting i fast stilling som studiekonsulent/førstekonsulent SKO1408 ved institutt for statsvitenskap...

Møte nr. 5/2017 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

-sak 3), Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte...

utlysningstekst.pdf - Sosialantropologisk institutt

228 57571 Kontorsjef Nina Rundgren http://www.sv.uio.no/ javascript:maillink(135579);

o-sak-1-regnskap-t1.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak 1 Møtedato: 18.06.2019 Notatdato: 10.06.2019 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

v-sak-3-utlysning-stipendiat-prosjekt-global-trout.pdf - Sosialantropologisk institutt

: Saksbehandler: Nina Rundgren Utlysning av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i 100% for tre til fire år Henvisning til lovverk og regelverk...

Møte nr. 3/2017 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

administrasjonen: Fredrik Olsbu (under O-sak2), Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden O-sak 2...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 26. april 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (underdirektør), Nina Rundgren (kontorsjef), Terje Hegge (seksjonssjef), Merethe...

Møte nr. 2/2018 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

-sak 2), Nina Rundgren (referent) Forfall: Marianne Lien Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden Det ble...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: 2019/ Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Martin...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 16. mars 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

450, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (underdirektør), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 8. februar 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne) og Aashild Ramberg (NTL) Sak 4/2017 Tilsetting i fast stilling som...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 26. september 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL) og Tina Næss (Akademikerne) Sak 40/2016 Tilsetting i fast stilling som forskningskonsulent...

Rock and roll Photography - foreninger.uio.no

Feinschmekkers Fjeld, Jonas Gabriel, Peter Gallagher, Rory Geldof, Bob Getz, Stan Gillan, Ian Gong Green, Peter Hagen, Nina Harper, Roy Harris, Emmylou Holy Toy...