Søk


Viser treff 41–60 av 194 for «nina rundgren»

Giganttildeling til UiO-ledet prosjekt - Uniforum

) Abonner på kommentarar Gratulerer til Kalle, Elise og hele prosjektgjengen! Dette blir bra! Nina Rundgren - 27. okt. 2017 08:56 Gratulerer, folkens! Dere er...

Møte nr. 3/2018 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Melhuus, Wenzel Geissler, Tone Høgblad, Katrine Blindheimsvik, Mia Østrup Nordentoft, Mette Lange-Nielsen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent...

Referat fra møtet i brukerutvalget 08.03.2017 - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

, ECON Ida Weseth Bjøru, ISV Frode Løvik, TIK Nina Rundgren, SAI Inger-Lise Schwab, ISS Matthew Whiting, hovedverneombud Fagforeningsrepresentant...

v-sak-3_budsjett_2020.pdf - Sosialantropologisk institutt

Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett 2020 I disposisjonsskriv for SV-fakultetet 2020 vises en fordeling til Sosialantropologisk institutt på kr 28,1...

Møte nr. 1/2018 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Melhuus, Keir Martin, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik, Mette Lange-Nielsen, Mia Østrup Nordentoft Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Saker...

Møte nr. 7/2017 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Melhuus, Rune Flikke, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik, Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Forfall: Thomas Hylland Eriksen, Marie Vesterlid...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 14. september 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(kontorsjef), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Lene Angelskår (Akademikerne) Sak 27...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 22. juni 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(adm.leder) og Nina Rundgren (kontorsjef) Sak 18/2017 Tilsetting i fast stilling som studiekonsulent/førstekonsulent SKO1408 ved institutt for statsvitenskap...

Møte nr. 5/2017 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

-sak 3), Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte...

v-sak-4-utlysning-lektor.pdf - Sosialantropologisk institutt

: - Saksbehandler: Nina Rundgren Utlysning av en midlertidig stilling som førstelektor (SKO 1198) for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020 Henvisning til lovverk og...

Møte nr. 5/2018 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Mikkel Vindegg, Alf C. Jensen, Oddmund Toft. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (sekretær) Forfall: Mette Lange...

styrerapport_sai_t2_2019.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak 1 Møtedato: 10.09.2019 Notatdato: 06.09.2019 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

Møte nr. 3/2017 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

administrasjonen: Fredrik Olsbu (under O-sak2), Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden O-sak 2...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 26. april 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (underdirektør), Nina Rundgren (kontorsjef), Terje Hegge (seksjonssjef), Merethe...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: 2019/ Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Nielsen...

Møte nr. 4/2018 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Hylland Eriksen, Wenzel Geissler, Christian Krohn-Hansen, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik, Magali Courtade, Oddmund Toft Fra administrasjonen: Nina...

6027 - journals.uio.no

interviewees are positive to a commitment to sustainable development as part of the new curriculum. Further, we identify nine key factors influencing action as...

Master- og hovedfagsoppgaver ved SAI i 2003 - Sosialantropologisk institutt

utvikling. Rundgren, Nina: Å leve sitt eget liv - identitet i praksis blant tyrkiske jenter i Stockholm. Rygg, Ole Petter: Adang an Ethnography Continuity and...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 16. mars 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

450, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (underdirektør), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 8. februar 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne) og Aashild Ramberg (NTL) Sak 4/2017 Tilsetting i fast stilling som...