Søk


Viser treff 61–80 av 194 for «nina rundgren»

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 26. september 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL) og Tina Næss (Akademikerne) Sak 40/2016 Tilsetting i fast stilling som forskningskonsulent...

Møte nr. 2/2018 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

-sak 2), Nina Rundgren (referent) Forfall: Marianne Lien Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden Det ble...

Rock and roll Photography - foreninger.uio.no

Feinschmekkers Fjeld, Jonas Gabriel, Peter Gallagher, Rory Geldof, Bob Getz, Stan Gillan, Ian Gong Green, Peter Hagen, Nina Harper, Roy Harris, Emmylou Holy Toy...

Møte nr. 1/2017 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Tom Bratrud, Alf Jensen, Mette Lange-Nielsen, Signe Mikkelsen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Saker til...

v-sak-3-utlysning-stipendiat-prosjekt-global-trout.pdf - Sosialantropologisk institutt

: Saksbehandler: Nina Rundgren Utlysning av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i 100% for tre til fire år Henvisning til lovverk og regelverk...

Møte nr. 8/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 7...

Møte nr. 7/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Signe Mikkelsen, Aram Østenstad Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (V-sak 3), Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V...

utlysningstekst.pdf - Sosialantropologisk institutt

228 57571 Kontorsjef Nina Rundgren http://www.sv.uio.no/ javascript:maillink(135579);

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: 2019/ Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Martin...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 18. desember 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

450, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Johannes Elgvin (seksjonssjef), Frode Løvik (adm.leder), Merethe Aase (kontorsjef), Nina...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 23. juni 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Willy Syvertsen (seksjonssjef), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne) Sak 31...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 4. mai 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Bjøru (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Lene Angelskår (Akademikerne) Sak 21/2016 Tilsetting i stilling som studiekonsulent...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 11. mars 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

450, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (seksjonssjef), Willy Syvertsen (seksjonssjef), Nina Rundgren (kontorsjef...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 29. februar 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Lene Angelskår (Akademikerne) Sak 2/2016 Forlenget midlertidig tilsetting...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. desember 2015 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Merethe Aase (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Lene Angelskår (Akademikerne) Sak 44/2015 Forlenget tilsetting i vikariat som...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 24. september 2015 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

, Møterom 450, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (seksjonsleder), Inger Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 14. august 2015 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Tina Næss (Akademikerne), Sak 25/2015 Tilsetting i fast stilling som...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. juni 2015 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

432, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Inger Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 18. mai 2015 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Frode Løvik (adm.leder), Merethe Aase (kontorsjef), Nina Rundgren...

o-sak-1-regnskap-t1.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak 1 Møtedato: 18.06.2019 Notatdato: 10.06.2019 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...