Søk


Viser treff 61–80 av 190 for «nina rundgren»

Master- og hovedfagsoppgaver ved SAI i 2003 - Sosialantropologisk institutt

utvikling. Rundgren, Nina: Å leve sitt eget liv - identitet i praksis blant tyrkiske jenter i Stockholm. Rygg, Ole Petter: Adang an Ethnography Continuity and...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 18. desember 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

450, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Johannes Elgvin (seksjonssjef), Frode Løvik (adm.leder), Merethe Aase (kontorsjef), Nina...

Møte nr. 1/2017 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Tom Bratrud, Alf Jensen, Mette Lange-Nielsen, Signe Mikkelsen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Saker til...

6027 - journals.uio.no

interviewees are positive to a commitment to sustainable development as part of the new curriculum. Further, we identify nine key factors influencing action as...

Møte nr. 8/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 7...

d-sak-1---horingssvar-sai.pdf - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

instituttene og sentrene ved fakultetet. Med hilsen Rune Flikke Instituttleder Nina Rundgren Administrativ leder Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO...

Møte nr. 7/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Signe Mikkelsen, Aram Østenstad Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (V-sak 3), Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V...

Kandidater til fakultetsstyret - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

) for å nå disse målene. Forslagsstiller: Ola Bratseth og Kari Henriksen, begge fak.adm., Nina Rundgren, SAI Kandidatlisten er oppdatert pr. 4.11.2015...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 16. august 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Willy Syvertsen (seksjonsleder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Nina...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 23. juni 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Willy Syvertsen (seksjonssjef), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne) Sak 31...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 4. mai 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Bjøru (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Lene Angelskår (Akademikerne) Sak 21/2016 Tilsetting i stilling som studiekonsulent...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 11. mars 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

450, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (seksjonssjef), Willy Syvertsen (seksjonssjef), Nina Rundgren (kontorsjef...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 29. februar 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Lene Angelskår (Akademikerne) Sak 2/2016 Forlenget midlertidig tilsetting...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. desember 2015 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Merethe Aase (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Lene Angelskår (Akademikerne) Sak 44/2015 Forlenget tilsetting i vikariat som...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 24. september 2015 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

, Møterom 450, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (seksjonsleder), Inger Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 14. august 2015 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Tina Næss (Akademikerne), Sak 25/2015 Tilsetting i fast stilling som...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. juni 2015 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

432, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Inger Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 18. mai 2015 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Frode Løvik (adm.leder), Merethe Aase (kontorsjef), Nina Rundgren...

Møte nr. 5/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Tone Høgblad, Katrine Blindheimsvik, Signe Mikkelsen, Aram Østenstad. Fra administrasjonen: Nina Rundgren...

o-sak-2-styrerapport_sai_t3_2018.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak 2 Møtedato: 05.02.2019 Notatdato: 31.01.2019 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...