Søk


Viser treff 81–100 av 194 for «nina rundgren»

o-sak-1-regnskap-t1.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak 1 Møtedato: 18.06.2019 Notatdato: 10.06.2019 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

Møte nr. 4/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

O-sak 2), Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden V-SAK 2 Godkjenning av protokoll...

Kandidater til fakultetsstyret - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

) for å nå disse målene. Forslagsstiller: Ola Bratseth og Kari Henriksen, begge fak.adm., Nina Rundgren, SAI Kandidatlisten er oppdatert pr. 4.11.2015...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 16. august 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Willy Syvertsen (seksjonsleder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Nina...

Møte nr. 3/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Christian Krohn-Hansen, Nefissa Naguib, Lena Gross, Katrine Blindheimsvik, Gard Ringen Højbjerg, Marthe Hågensen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren...

Møte nr. 2/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Nefissa Naguib, Tom Bratrud, Katrine Blindheimsvik, Gard Ringen Højbjerg, Marthe Hågensen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Forfall: Marit...

Protokoll fra møte nr. 1/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Blindheimsvik, Gard Ringen Højbjerg,Marthe Hågensen. Keir Martin tilstede som observatør via Skype. Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (under O-sak 1), Nina...

Protokoll møte nr. 10/2015 i instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Wenzel Geissler, Kirsten Greiner, Gard Ringen Højbjerg, Mathias Hoto. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Forfall: Knut Nustad, Thomas Hylland...

Protokoll møte nr. 9/2015 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Marit Melhuus, Wenzel Geissler, Lena Gross, Kirsten Greiner, Gard Ringen Højbjerg, Marthe Hågensen Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Forfall...

Møte nr. 4/2017 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Rune Flikke, Kaja Berg Hjukse, Katrine Blindheimsvik, Cecilie Baann, Marie Vesterlid Fra administrasjonen: Nina Rundgren...

Protokoll fra møte i instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

: Ingjerd Hoëm, Knut Nustad, Marit Melhuus, Wenzel Geissler, Kirsten Greiner, Lena Gross, Marthe Hågensen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent...

d-sak-1---horingssvar-sai.pdf - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

instituttene og sentrene ved fakultetet. Med hilsen Rune Flikke Instituttleder Nina Rundgren Administrativ leder Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO...

Protokoll fra møte i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Knut Nustad, Marit Melhuus, Wenzel Geissler, Lena Gross, Kirsten Greiner, Gard Ringen Højbjerg, Marthe Hågensen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren...

Protokoll fra møte i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Jørund Støre Bergrem (begge under V-sak 3), Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden...

Møte nr. 6/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Olsbu (under O-sak 1) Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden V-SAK 2 Godkjenning av...

o-sak-2-styrerapport_sai_t3_2018.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak 2 Møtedato: 05.02.2019 Notatdato: 31.01.2019 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. desember 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne), Sak 52/2016 Tilsetting i fast stilling som rådgiver personal SKO 1434...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. november 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

450, Eilert Sundts hus Tilstede:Gudleik Grimstad (leder), Johannes Elgvin(seksjonsleder), Frode Løvik (adm.leder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 31. august 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL) og Tina Næss...

SV-bilder etterlyses - Uniforum

@sv.uio.no eller ringe prosjektkoordinator Nina Rundgren på telefon 22856527, 22856526 eller 40202799. Mer informasjon om bokprosjektet ligger på fakultetets...