Søk


Viser treff 121–140 av 194 for «nina rundgren»

Protokoll fra møte i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

administrasjonen: Erik Handelsby (gikk etter O-sak 2), Nina Rundgren (referent) Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: 2017/ Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Melhuus...

Protokoll fra møte i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Myhre, Kirsten Greiner, Malene Brandshaug, Kim Uglum Reenskaug. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: 2017/ Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Forskergruppen...

v-sak4.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: 2018/ Saksbehandler: Nina Rundgren Valg av instituttleder og nestleder ved SAI for perioden 2019-2022 Henvisning til lover og regelverk Styrings...

Møte nr. 2/2014 i instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Natalia Zubillaga, Martine Greek. Styret oppnevner følgende personer til valgstyret: Halvard Vike, Susanne Brandtstädter, Nina Rundgren, Kim Uglum Reenskaug...

Vol 13 No 2 (2017) | Nordic Studies in Science Education - journals.uio.no

Home / Archives / Vol 13 No 2 (2017) Published: 2017-09-14 Editorial 2/2017 Are Turmo, Carl-Johan Rundgren 115-116 PDF Articles Endringer i...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: 2017/ Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Melhuus...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: 2016/2440 Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Ingen nye...

styrerapport_sai_t3_2017.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 13.03.2018 Notatdato: 06.03.2018 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

d_sak_1_masterplanen.pdf - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(Løviks stedfortreder Lene Angelskår), kontorsjef ved Sosialantropologisk institutt Nina Rundgren, kontorsjef ved Institutt for sosiologi og...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: 2016/2440 Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Schneider...

bibliografisfk_2013.pdf - Universitetsbiblioteket

1 Voldtekt, overgrep og seksuelle krenkelser En bibliografi over litteratur i Norge, Sverige og Danmark 1980-2013 Utarbeidet av Ragnhild Sundsbak Univ

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: - Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Geissler, seminar...

v-sak-3-utlysning-stipendiater.pdf - Sosialantropologisk institutt

: Nina Rundgren Utlysning av to stillinger som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i 100% for fire år Henvisning til lovverk og regelverk - Forskrift om...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: - Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Berkaak, feltreise...

d_sak_1_masterplanen.pdf - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(Løviks stedfortreder Lene Angelskår), kontorsjef ved Sosialantropologisk institutt Nina Rundgren, kontorsjef ved Institutt for sosiologi og...

v-sak3-utlysning-matkin.pdf - Sosialantropologisk institutt

: - Saksbehandler: Nina Rundgren Utlysning av 1 PhD stipendiatstilling på det eksternt finansierte prosjektet ”MATKIN: Materializing Kinship: Cycles of life at the...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: - Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Geissler (og...

170900_budsjett_2018.pdf - Sosialantropologisk institutt

: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett 2018 I disposisjonsskriv for SV-fakultetet 2018 vises en fordeling til Sosialantropologisk institutt...