Søk


Viser treff 141–160 av 194 for «nina rundgren»

v-sak-3.pdf - Sosialantropologisk institutt

: Nina Rundgren Valg av instituttleder og nestleder ved SAI for perioden 2016 – 2018 Valget av instituttleder og nestleder er et suppleringsvalg for...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: - Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Sørum...

styrerapport_sai_t2_2017.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 17.10.2017 Notatdato: 10.10.2017 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

170922-v2-vedlegg-3.pdf - Det humanistiske fakultet

Johansen Østby, Sara Rundgren Yazdani, IMK; Sean Cubitt, IMK/Goldsmiths; Anne Jerslev, IMK/Copenhagen; John McNicol, IAKH; Jakob Lothe, Karin Kukkonen...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: - Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Wikan og Fürst...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: - Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Geissler, seminar...

Treatment of Osteoporosis 01.pdf - ERN3120 - Spring 2012 - Universitetet i Oslo

Statens legemiddelverk, publikasjon 2001:05 MAI 2001 Terapianbefaling: Behandling av osteoporose ... Terapianbefaling Statens legemiddelverk, publikas

d_sak_1_masterplanen.pdf - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(Løviks stedfortreder Lene Angelskår), kontorsjef ved Sosialantropologisk institutt Nina Rundgren, kontorsjef ved Institutt for sosiologi og...

styrerapport_sai_t1_2017.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 13.06.2017 Notatdato: 31.05.2017 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: - Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Flikke, seminar U...

Vol 13 No 1 (2017) | Nordic Studies in Science Education - journals.uio.no

Home / Archives / Vol 13 No 1 (2017) Published: 2017-02-16 Editorial NorDiNa 1/2017 Are Turmo, Carl-Johan Rundgren 1-2 PDF Articles ”Alla gör fel...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: - Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Wikan, kortere...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: - Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Wikan & Fürst...

regnskapsrapport-2016.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 07.02.2017 Notatdato: 31.01.2017 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

sv-antro.pdf - For ansatte - Universitetet i Oslo

Instituttleder Nina Rundgren Administrativ leder Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. Saksbehandler: Nina Rundgren...

v-sak-3-budsjett.pdf - Sosialantropologisk institutt

: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett 2017 I disposisjonsskriv for SV-fakultetet 2017 vises en fordeling til Sosialantropologisk institutt...

styrerapport_sai_t2_2016.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 11.109.2016 Notatdato: 04.10.2016 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

styrerapport_sai_t1_2016.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 14.06.2016 Notatdato: 07.06.2016 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

bulletine-2-15-nett.pdf - Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

kjønnsforskning Universitetet i Oslo Ansvarlig redaktør: Anne-Jorunn Berg Redaktør: Nina Heilmann Form: Alien Design Abonnement (gratis): Tlf/Faks: 228 58930/228...

Inn-styret-1-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Simonsen Instituttleder Nina Rundgren Adm.leder Vedlegg Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara