Søk


Viser treff 161–180 av 199 for «nina rundgren»

v-sak-3-budsjett.pdf - Sosialantropologisk institutt

: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett 2017 I disposisjonsskriv for SV-fakultetet 2017 vises en fordeling til Sosialantropologisk institutt...

styrerapport_sai_t2_2016.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 11.109.2016 Notatdato: 04.10.2016 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

styrerapport_sai_t1_2016.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 14.06.2016 Notatdato: 07.06.2016 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

bulletine-2-15-nett.pdf - Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

kjønnsforskning Universitetet i Oslo Ansvarlig redaktør: Anne-Jorunn Berg Redaktør: Nina Heilmann Form: Alien Design Abonnement (gratis): Tlf/Faks: 228 58930/228...

Inn-styret-1-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Simonsen Instituttleder Nina Rundgren Adm.leder Vedlegg Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara

Inn-styret-2-2010.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

vedtas slik den foreligger Sak 7/2/2010 Eventuelt Bente Christensen Instituttleder Nina Rundgren Adm.leder Vedlegg Medlemmer som ikke kan møte, bes selv...

v-sak-4.pdf - Sosialantropologisk institutt

: - Saksbehandler: Nina Rundgren Protokoll fra valg til instituttstyre ved SAI for perioden 2016-2019 Valgstyret ved SAI ble oppnevnt av styret på sirkulasjon...

Inn-styret-1-2010.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

vedtak: Avtaleteksten vedtas slik den foreligger Sak 7/1/2010 Eventuelt Bente Christensen Instituttleder Nina Rundgren Adm.leder Vedlegg Medlemmer som ikke...

Inn-styret-2-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Forslag til vedtak: Innstillingen vedtas slik den foreligger og sendes videre til TUV Sak 7/2/2009 Eventuelt Hanne Gram Simonsen Instituttleder Nina...

Inn-styret-11-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

innkalle vara Bente Christensen Instituttleder Nina Rundgren Adm.leder

Inn-styret-9-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

: program for styreseminar i november Sak 6/9/2009 Eventuelt Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara Bente Christensen Instituttleder Nina...

Ref-styret-1-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

etter sak 4/1/2009) Fra administrasjonen: Adm.leder Nina Rundgren, sekretær 2 Sak 1/1/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste Endret rekkefølge i...

Inn-styret-1-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Simonsen Instituttleder Nina Rundgren Adm.leder Vedlegg Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara

Inn-styret-6-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

.html 2 Vedlegg Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara Bente Christensen Instituttleder Nina Rundgren Adm.leder

Inn-styret-4-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Bente Christensen Instituttleder Nina Rundgren Adm.leder Vedlegg Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara

Inn-styret-3-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

vedtak: Innstillingen vedtas slik den foreligger og sendes videre til TUV Sak 7/3/2009 Eventuelt Bente Christensen Instituttleder Nina Rundgren Adm.leder...

Inn-styremote-18-05-09.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

innstilling følges. Sak 7/5/2009 Eventuelt Vedlegg Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara Bente Christensen Instituttleder Nina Rundgren Adm.leder...

styrerapport_sai_t3_2015.pdf - Sosialantropologisk institutt

: Økonomiseksjonen/Nina Rundgren Regnskapsrapport for SAI per 3. tertial 2015 I løpet av 2015 har SAI gått fra et underskudd på 1,4 mill. kr til et overskudd på 0,8...

bulletine-01-15.pdf - Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

redaktører: Beatrice Halsaa og Anne-Jorunn Berg Redaktør: Nina Heilmann Form: Alien Design Abonnement (gratis): Tlf/Faks: 228 58930/228 58950 E-post...

budsjett_2016.pdf - Sosialantropologisk institutt

: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett 2016 I disposisjonsskriv for SV-fakultetet 2016 vises en fordeling til Sosialantropologisk institutt...