Søk


Viser treff 1–20 av 27 for «nina rundgren»

Elisabeth Staksrud - Institutt for medier og kommunikasjon

demokratisk blindsone?, I: Liv Hausken; Trine Krigsvoll Haagensen & Sara Elina Rundgren Yazdani (red.), Fra Terror til Overvåking . Vidarforlaget AS. ISBN 978...

Disputas: Wolfgang Tillmans bildeøkologiske praksis - Institutt for medier og kommunikasjon

Disputas: Wolfgang Tillmans bildeøkologiske praksis Master Sara Rundgren Yazdani ved Institutt for medier og kommunikasjon vil forsvare sin

170922-v2-vedlegg-3.pdf - Det humanistiske fakultet

Johansen Østby, Sara Rundgren Yazdani, IMK; Sean Cubitt, IMK/Goldsmiths; Anne Jerslev, IMK/Copenhagen; John McNicol, IAKH; Jakob Lothe, Karin Kukkonen...

Inn-styret-1-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Simonsen Instituttleder Nina Rundgren Adm.leder Vedlegg Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara

Inn-styret-2-2010.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

vedtas slik den foreligger Sak 7/2/2010 Eventuelt Bente Christensen Instituttleder Nina Rundgren Adm.leder Vedlegg Medlemmer som ikke kan møte, bes selv...

Inn-styret-1-2010.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

vedtak: Avtaleteksten vedtas slik den foreligger Sak 7/1/2010 Eventuelt Bente Christensen Instituttleder Nina Rundgren Adm.leder Vedlegg Medlemmer som ikke...

Inn-styret-2-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Forslag til vedtak: Innstillingen vedtas slik den foreligger og sendes videre til TUV Sak 7/2/2009 Eventuelt Hanne Gram Simonsen Instituttleder Nina...

Inn-styret-11-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

innkalle vara Bente Christensen Instituttleder Nina Rundgren Adm.leder

Inn-styret-9-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

: program for styreseminar i november Sak 6/9/2009 Eventuelt Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara Bente Christensen Instituttleder Nina...

Ref-styret-1-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

etter sak 4/1/2009) Fra administrasjonen: Adm.leder Nina Rundgren, sekretær 2 Sak 1/1/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste Endret rekkefølge i...

Inn-styret-1-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Simonsen Instituttleder Nina Rundgren Adm.leder Vedlegg Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara

Inn-styret-6-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

.html 2 Vedlegg Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara Bente Christensen Instituttleder Nina Rundgren Adm.leder

Inn-styret-4-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Bente Christensen Instituttleder Nina Rundgren Adm.leder Vedlegg Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara

Inn-styret-3-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

vedtak: Innstillingen vedtas slik den foreligger og sendes videre til TUV Sak 7/3/2009 Eventuelt Bente Christensen Instituttleder Nina Rundgren Adm.leder...

Inn-styremote-18-05-09.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

innstilling følges. Sak 7/5/2009 Eventuelt Vedlegg Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara Bente Christensen Instituttleder Nina Rundgren Adm.leder...

Ref-styret-5-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Nina Rundgren, sekretær 2 Sak 1/5/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 2/5/2009 Godkjenning av referat...

Vedlegg-sak 5-1-10-kompensasjon_redaktoerskap.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

University of Oslo Til: Styret ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier Sak nr.: 5/1-2010 Saksbehandler: Nina Rundgren Møtedato: 18. januar 2010...

Ref-styret-3-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

. Grov Stig Rognes (vara) Ekstern representant Kathrine Myhre Fra administrasjonen: Adm.leder Nina Rundgren, sekretær I tillegg: Christian-Emil Ore under...

Ref-styret-9-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Berg Abrahamsen Stig Rognes Ekstern representant: Kathrine Myhre Fra administrasjonen: Nina Rundgren, sekretær 2 Sak 1/9/2009 Godkjenning av innkalling...

Inn-styret-8-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara Bente Christensen Instituttleder Nina Rundgren Adm.leder