Søk


Viser treff 1–20 av 45 for «nina rundgren»

Kaldt og fint på aktivitetsdag - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

avsluttet med hyggelig middag på Soria Moria. Spreke ansatte lot seg ikke stoppe av minusgrader på Lygna. Fra venstre: Nina Rundgren, Hilde Spjelkavik Kveseth...

Adresseliste emeriti - For ansatte - Universitetet i Oslo

Kontaktperson Nina Rundgren Ansvarlig enhet Sosialantropologisk institutt Sist endret 15. mars 2019

Tildeling av småforsk og driftsmidler - For ansatte - Universitetet i Oslo

risikovurdering foretatt? Nei Er det foretatt personvernkonsekvensvurdering (DPIA)? Nei Kontaktperson Nina Rundgren Ansvarlig enhet Sosialantropologisk institutt...

Forskningsterminoversikt - For ansatte - Universitetet i Oslo

)? Nei Kontaktperson Nina Rundgren Ansvarlig enhet Sosialantropologisk institutt Sist endret 15. mars 2019

Styredokumenter for instituttstyret ved Sosialantropologisk instititutt - For ansatte - Universitetet i Oslo

aktører utenfor UiO? Nei Er risikovurdering foretatt? Nei Er det foretatt personvernkonsekvensvurdering (DPIA)? Nei Kontaktperson Nina Rundgren Ansvarlig...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 29. mai 2019 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ødegard (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Mohammed Hazza (NTL), Sarah Younes (Akademikerne) Sak 29/2019 Midlertidig...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 13. mars 2019 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

. etasje, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (ass.fak.dir.), Willy Syvertsen (seksjonssjef), Nina Rundgren (kontorsjef...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 31. januar 2019 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Guro Schmidt Ødegard (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg ( NTL) Sak 1...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 19. november 2018 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne) Sak 33/2018 Tilsetting i fast stilling som kommunikasjonsrådgiver (SKO 1434) ved...

Protokoll fra sirkulasjonssak i tilsettingsrådet med tilbakemeldingsfrist 8. mai 2018 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Sarah Younes (Akademikerne) Sak nr 15 fra TR-møtet 25. mai 2018 ble utsatt...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 22. januar 2018 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(adm.leder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Tina Næss (Akademikerne) Sak 1/2018 Tilsetting i stilling som...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 28. juni 2019 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

. etasje, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (underdirektør), Nina Rundgren (kontorsjef), Mari Anne Ramstad...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 5. desember 2018 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne) og Aashild Ramberg (NTL) Sak 35/2018 Forenklet innstilling – forlengelse i stilling som...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 29. juni 2018 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Mohammed Hazza (vara for NTL), Sarah Younes (Akademikerne) V-sak 19/2018 Tilsetting i fast...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. oktober 2018 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ødegard (kontorsjef) (ikke under sak 29), Merethe Aase (kontorsjef), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL) og...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 25. mai 2018 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Guro Schmidt Ødegard (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Sarah Younes (Akademikerne) V-sak 13...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 4. mai 2018 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Schmidt Ødegard (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Sarah Younes (Akademikerne) Sak 8/2018 Midlertidig tilsetting i stilling...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 14. februar 2019 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(adm.leder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Guro Schmidt Ødegard (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 14. september 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(kontorsjef), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Lene Angelskår (Akademikerne) Sak 27...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 22. juni 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(adm.leder) og Nina Rundgren (kontorsjef) Sak 18/2017 Tilsetting i fast stilling som studiekonsulent/førstekonsulent SKO1408 ved institutt for statsvitenskap...