Søk


Viser treff 21–40 av 45 for «nina rundgren»

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 26. april 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (underdirektør), Nina Rundgren (kontorsjef), Terje Hegge (seksjonssjef), Merethe...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 16. mars 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

450, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (underdirektør), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 8. februar 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne) og Aashild Ramberg (NTL) Sak 4/2017 Tilsetting i fast stilling som...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 26. september 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL) og Tina Næss (Akademikerne) Sak 40/2016 Tilsetting i fast stilling som forskningskonsulent...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 23. juni 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Willy Syvertsen (seksjonssjef), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne) Sak 31...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 4. mai 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Bjøru (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Lene Angelskår (Akademikerne) Sak 21/2016 Tilsetting i stilling som studiekonsulent...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 11. mars 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

450, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (seksjonssjef), Willy Syvertsen (seksjonssjef), Nina Rundgren (kontorsjef...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 29. februar 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Lene Angelskår (Akademikerne) Sak 2/2016 Forlenget midlertidig tilsetting...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. desember 2015 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Merethe Aase (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Lene Angelskår (Akademikerne) Sak 44/2015 Forlenget tilsetting i vikariat som...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 24. september 2015 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

, Møterom 450, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (seksjonsleder), Inger Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 14. august 2015 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Tina Næss (Akademikerne), Sak 25/2015 Tilsetting i fast stilling som...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. juni 2015 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

432, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Inger Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 18. mai 2015 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Frode Løvik (adm.leder), Merethe Aase (kontorsjef), Nina Rundgren...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 18. desember 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

450, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Johannes Elgvin (seksjonssjef), Frode Løvik (adm.leder), Merethe Aase (kontorsjef), Nina...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 16. august 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Willy Syvertsen (seksjonsleder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Nina...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. desember 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne), Sak 52/2016 Tilsetting i fast stilling som rådgiver personal SKO 1434...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. november 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

450, Eilert Sundts hus Tilstede:Gudleik Grimstad (leder), Johannes Elgvin(seksjonsleder), Frode Løvik (adm.leder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 31. august 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL) og Tina Næss...

Møte i TR 27. mai 2014 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Grimstad (leder), Nina Rundgren (seksjonssjef), Tone Vold-Sarnes (seksjonssjef), Lillian Baltzrud (avdelingsleder), Willy Syvertsen (seksjonssjef), Aashild...

Møte i TR 25. april 2014 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Grimstad (leder), Terje Hegge (seksjonssjef), Nina Rundgren (seksjonssjef), Birgitte Bøgh-Olsen (kontorsjef), Kari Henriksen (Forskerforbundet), Aashild...