Søk


Viser treff 21–40 av 204 for «nina rundgren»

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 13. mars 2019 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

. etasje, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (ass.fak.dir.), Willy Syvertsen (seksjonssjef), Nina Rundgren (kontorsjef...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 31. januar 2019 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Guro Schmidt Ødegard (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg ( NTL) Sak 1...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 19. november 2018 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne) Sak 33/2018 Tilsetting i fast stilling som kommunikasjonsrådgiver (SKO 1434) ved...

Protokoll fra sirkulasjonssak i tilsettingsrådet med tilbakemeldingsfrist 8. mai 2018 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Sarah Younes (Akademikerne) Sak nr 15 fra TR-møtet 25. mai 2018 ble utsatt...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 22. januar 2018 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(adm.leder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Tina Næss (Akademikerne) Sak 1/2018 Tilsetting i stilling som...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 5. desember 2018 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne) og Aashild Ramberg (NTL) Sak 35/2018 Forenklet innstilling – forlengelse i stilling som...

Møte nr. 2/2019 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Grimstad (under O-sak 2), Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden Tone Høgblad meldte...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 29. juni 2018 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Mohammed Hazza (vara for NTL), Sarah Younes (Akademikerne) V-sak 19/2018 Tilsetting i fast...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. oktober 2018 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ødegard (kontorsjef) (ikke under sak 29), Merethe Aase (kontorsjef), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL) og...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 25. mai 2018 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Guro Schmidt Ødegard (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Sarah Younes (Akademikerne) V-sak 13...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 4. mai 2018 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Schmidt Ødegard (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Sarah Younes (Akademikerne) Sak 8/2018 Midlertidig tilsetting i stilling...

Møte nr. 3/2019 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

-Hansen, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik, Turid Rachel Bråthen, Håvard L. Helgesen Forfall: Marianne Lien, Keir Martin Fra administrasjonen: Nina...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 14. februar 2019 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(adm.leder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Guro Schmidt Ødegard (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne...

Møte nr. 1/2019 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

(under O-sak 2), Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden To saker ble meldt til...

Protokoll fra møte nr. 7/2018 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Marit Melhuus, Keir Martin, Tone Høgblad, Katrine Blindheimsvik, Magali Courtade, Turid Rachel Bråthen Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent...

Møte nr. 8/2018 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Rune Flikke, Ståle Wig, Katrine Blindheimsvik, Magali Courtade, Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (under V-sak 3), Nina Rundgren (referent) Forfall...

Møte nr. 6/2018 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Hegge (under O-sak 2), Nina Rundgren (sekretær) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden V-SAK 2 Godkjenning av...

v-sak-5-vedlegg-phd.pdf - Sosialantropologisk institutt

Rune Flikke (rune.flikke@sai.uio.no) Head of Administration Nina Rundgren (nina.rundgren@sai.uio.no) mailto:elisabeth.schober@sai.uio.no...

v-sak-5-vedlegg-postdocs.pdf - Sosialantropologisk institutt

(elisabeth.schober@sai.uio.no) Head of Department Rune Flikke (rune.flikke@sai.uio.no) Head of Administration Nina Rundgren (nina.rundgren@sai.uio.no) http...

v-sak-3_budsjett_2020.pdf - Sosialantropologisk institutt

Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett 2020 I disposisjonsskriv for SV-fakultetet 2020 vises en fordeling til Sosialantropologisk institutt på kr 28,1...