Søk


Viser treff 41–60 av 204 for «nina rundgren»

Møte nr. 5/2018 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Mikkel Vindegg, Alf C. Jensen, Oddmund Toft. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (sekretær) Forfall: Mette Lange...

Møte nr. 4/2018 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Hylland Eriksen, Wenzel Geissler, Christian Krohn-Hansen, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik, Magali Courtade, Oddmund Toft Fra administrasjonen: Nina...

Giganttildeling til UiO-ledet prosjekt - Uniforum

) Abonner på kommentarar Gratulerer til Kalle, Elise og hele prosjektgjengen! Dette blir bra! Nina Rundgren - 27. okt. 2017 08:56 Gratulerer, folkens! Dere er...

uke-36.pdf - Universitetet i Oslo

Offentlig journal Journaldato: 02.09.2019 - 08.09.2019, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,ASeleksjon: 10.09.2019Rapport generert: Saksansvarlig: Innhol

Møte nr. 3/2018 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Melhuus, Wenzel Geissler, Tone Høgblad, Katrine Blindheimsvik, Mia Østrup Nordentoft, Mette Lange-Nielsen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent...

styrerapport_sai_t2_2019.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak 1 Møtedato: 10.09.2019 Notatdato: 06.09.2019 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

Møte nr. 1/2018 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Melhuus, Keir Martin, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik, Mette Lange-Nielsen, Mia Østrup Nordentoft Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Saker...

v-sak-4-utlysning-lektor.pdf - Sosialantropologisk institutt

: - Saksbehandler: Nina Rundgren Utlysning av en midlertidig stilling som førstelektor (SKO 1198) for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020 Henvisning til lovverk og...

Referat fra møtet i brukerutvalget 08.03.2017 - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

, ECON Ida Weseth Bjøru, ISV Frode Løvik, TIK Nina Rundgren, SAI Inger-Lise Schwab, ISS Matthew Whiting, hovedverneombud Fagforeningsrepresentant...

Møte nr. 7/2017 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Melhuus, Rune Flikke, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik, Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Forfall: Thomas Hylland Eriksen, Marie Vesterlid...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: 2019/ Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Nielsen...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 14. september 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(kontorsjef), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Lene Angelskår (Akademikerne) Sak 27...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 22. juni 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(adm.leder) og Nina Rundgren (kontorsjef) Sak 18/2017 Tilsetting i fast stilling som studiekonsulent/førstekonsulent SKO1408 ved institutt for statsvitenskap...

Møte nr. 5/2017 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

-sak 3), Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte...

utlysningstekst.pdf - Sosialantropologisk institutt

228 57571 Kontorsjef Nina Rundgren http://www.sv.uio.no/ javascript:maillink(135579);

Møte nr. 3/2017 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

administrasjonen: Fredrik Olsbu (under O-sak2), Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden O-sak 2...

v-sak-3-utlysning-stipendiat-prosjekt-global-trout.pdf - Sosialantropologisk institutt

: Saksbehandler: Nina Rundgren Utlysning av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i 100% for tre til fire år Henvisning til lovverk og regelverk...

o-sak-1-regnskap-t1.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak 1 Møtedato: 18.06.2019 Notatdato: 10.06.2019 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 26. april 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (underdirektør), Nina Rundgren (kontorsjef), Terje Hegge (seksjonssjef), Merethe...

Møte nr. 2/2018 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

-sak 2), Nina Rundgren (referent) Forfall: Marianne Lien Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden Det ble...