Søk


Viser treff 61–80 av 204 for «nina rundgren»

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 16. mars 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

450, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (underdirektør), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 8. februar 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne) og Aashild Ramberg (NTL) Sak 4/2017 Tilsetting i fast stilling som...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: 2019/ Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Martin...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 26. september 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL) og Tina Næss (Akademikerne) Sak 40/2016 Tilsetting i fast stilling som forskningskonsulent...

Rock and roll Photography - foreninger.uio.no

Feinschmekkers Fjeld, Jonas Gabriel, Peter Gallagher, Rory Geldof, Bob Getz, Stan Gillan, Ian Gong Green, Peter Hagen, Nina Harper, Roy Harris, Emmylou Holy Toy...

Master- og hovedfagsoppgaver ved SAI i 2003 - Sosialantropologisk institutt

utvikling. Rundgren, Nina: Å leve sitt eget liv - identitet i praksis blant tyrkiske jenter i Stockholm. Rygg, Ole Petter: Adang an Ethnography Continuity and...

4861 - journals.uio.no

article “Boys and girls written responses to PISA science questions” Nina Eliasson, KG Karls- son, Lena Lenner and Maria Lundgren use student responses to...

3860 - journals.uio.no

scientific language. Magnus Oskarsson, Nina Eliasson and Karl Göran Karlsson’s article is entitled “Everyday life context in grade 4 or knowledge without...

875 - journals.uio.no

! Carl-Johan Rundgren and Are Turmo Maria Åström Laurence Simmoneaux Sören Breitinger Torulf Palm Jardar Cyvin Per-Olof Wickman Inga-Britt Skogh Jing-Wen...

6027 - journals.uio.no

interviewees are positive to a commitment to sustainable development as part of the new curriculum. Further, we identify nine key factors influencing action as...

Møte nr. 1/2017 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Tom Bratrud, Alf Jensen, Mette Lange-Nielsen, Signe Mikkelsen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Saker til...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 18. desember 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

450, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Johannes Elgvin (seksjonssjef), Frode Løvik (adm.leder), Merethe Aase (kontorsjef), Nina...

Møte nr. 8/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 7...

Møte nr. 7/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Signe Mikkelsen, Aram Østenstad Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (V-sak 3), Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V...

Kandidater til fakultetsstyret - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

) for å nå disse målene. Forslagsstiller: Ola Bratseth og Kari Henriksen, begge fak.adm., Nina Rundgren, SAI Kandidatlisten er oppdatert pr. 4.11.2015...

d-sak-1---horingssvar-sai.pdf - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

instituttene og sentrene ved fakultetet. Med hilsen Rune Flikke Instituttleder Nina Rundgren Administrativ leder Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 16. august 2017 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Willy Syvertsen (seksjonsleder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Nina...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 23. juni 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Willy Syvertsen (seksjonssjef), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne) Sak 31...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 4. mai 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Bjøru (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Lene Angelskår (Akademikerne) Sak 21/2016 Tilsetting i stilling som studiekonsulent...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 11. mars 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

450, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (seksjonssjef), Willy Syvertsen (seksjonssjef), Nina Rundgren (kontorsjef...