Søk


Viser treff 101–120 av 208 for «nina rundgren»

Protokoll fra møte i instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

: Ingjerd Hoëm, Knut Nustad, Marit Melhuus, Wenzel Geissler, Kirsten Greiner, Lena Gross, Marthe Hågensen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent...

2018-nyansatt_des.xlsx - foreninger.uio.no

Fratredelse Oppsig.fra ans - slutt i stat 1065 Konsulent Samf.vit. fak 1/1/19 10136523 Hvistendahl Nina Fratredelse Oppsig.fra ans - slutt i stat 1211...

Protokoll fra møte i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Knut Nustad, Marit Melhuus, Wenzel Geissler, Lena Gross, Kirsten Greiner, Gard Ringen Højbjerg, Marthe Hågensen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren...

Møte nr. 6/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Olsbu (under O-sak 1) Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden V-SAK 2 Godkjenning av...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. desember 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Tina Næss (Akademikerne), Sak 52/2016 Tilsetting i fast stilling som rådgiver personal SKO 1434...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 15. november 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

450, Eilert Sundts hus Tilstede:Gudleik Grimstad (leder), Johannes Elgvin(seksjonsleder), Frode Løvik (adm.leder), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 31. august 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Ida Weseth Bjøru (kontorsjef), Inger-Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL) og Tina Næss...

170900_budsjett_2019.pdf - Sosialantropologisk institutt

Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett 2019 I disposisjonsskriv for SV-fakultetet 2019 vises en fordeling til Sosialantropologisk institutt på kr 29,8...

Protokoll fra møte i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Jørund Støre Bergrem (begge under V-sak 3), Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden...

v-sak-3.pdf - Sosialantropologisk institutt

Saksbehandler: Nina Rundgren Valg av instituttleder og nestleder ved SAI for perioden 2019 – 2022 Valget av instituttleder og nestleder er for neste...

SV-bilder etterlyses - Uniforum

@sv.uio.no eller ringe prosjektkoordinator Nina Rundgren på telefon 22856527, 22856526 eller 40202799. Mer informasjon om bokprosjektet ligger på fakultetets...

Møte i TR 27. mai 2014 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Grimstad (leder), Nina Rundgren (seksjonssjef), Tone Vold-Sarnes (seksjonssjef), Lillian Baltzrud (avdelingsleder), Willy Syvertsen (seksjonssjef), Aashild...

Møte i TR 25. april 2014 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Grimstad (leder), Terje Hegge (seksjonssjef), Nina Rundgren (seksjonssjef), Birgitte Bøgh-Olsen (kontorsjef), Kari Henriksen (Forskerforbundet), Aashild...

styrerapport_sai_t2_2018.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak 2 Møtedato: 04.09.2018 Notatdato: 28.08.2018 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

Protokoll fra møte i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Brandshaug. Fra administrasjonen: Terje Hegge (under V-sak 3) og Nina Rundgren (referent). Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 7. september 2015 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

), Inger Lise Schwab (kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Merethe Aase (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Lene Angelskår (Akademikerne), Sak 27/2015...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 9. juni 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

(kontorsjef), Nina Rundgren (kontorsjef), Aashild Ramberg (NTL), Tina Næss (Akademikerne) Sak 22/2016 Midlertidig tilsetting i stilling som seniorkonsulent (SKO...

Protokoll fra møte i tilsettingsrådet 1. april 2016 - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

, Eilert Sundts hus Tilstede: Gudleik Grimstad (leder), Tone Vold-Sarnes (seksjonssjef), Willy Syvertsen (seksjonssjef), Terje Hegge (seksjonssjef), Nina...

nasjonalforskerutdanningskonferanse---anthusia.pdf - Universitetet i Oslo

• Forskningsrådgiver Lene Os Johannessen • Administrativ leder Nina Rundgren Early stage researchers (ESRer) • 15 ESRer eller ph.d.-kandidater • 3-årige stillinger...

En klassereise i bilder - For ansatte - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

, sier bildeansvarlig Nina Rundgren. Av Svein Harald Milde Publisert 3. des. 2012 12:30 - Sist endret 26. apr. 2016 10:54 Del på e-post Del på Facebook Del...