Søk


Viser treff 161–180 av 208 for «nina rundgren»

styrerapport_sai_t1_2017.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 13.06.2017 Notatdato: 31.05.2017 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: - Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Geissler, seminar...

regnskapsrapport-2016.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 07.02.2017 Notatdato: 31.01.2017 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: - Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Flikke, seminar U...

Vol 13 No 1 (2017) | Nordic Studies in Science Education - journals.uio.no

Home / Archives / Vol 13 No 1 (2017) Published: 2017-02-16 Editorial NorDiNa 1/2017 Are Turmo, Carl-Johan Rundgren 1-2 PDF Articles ”Alla gör fel...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: - Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Wikan, kortere...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: - Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Wikan & Fürst...

sv-antro.pdf - For ansatte - Universitetet i Oslo

Instituttleder Nina Rundgren Administrativ leder Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO og er derfor ikke signert. Saksbehandler: Nina Rundgren...

v-sak-3-budsjett.pdf - Sosialantropologisk institutt

: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett 2017 I disposisjonsskriv for SV-fakultetet 2017 vises en fordeling til Sosialantropologisk institutt...

styrerapport_sai_t2_2016.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 11.109.2016 Notatdato: 04.10.2016 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

styrerapport_sai_t1_2016.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 14.06.2016 Notatdato: 07.06.2016 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

v-sak-3-vedlegg-utlysningstekst.pdf - Sosialantropologisk institutt

 Contacts:  Head of Administration Nina Rundgren Telephone: +47 22856527  Professor Marianne Lien Telephone: +47 93208395 https://www.uio.no/english/about...

bulletine-2-15-nett.pdf - Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

kjønnsforskning Universitetet i Oslo Ansvarlig redaktør: Anne-Jorunn Berg Redaktør: Nina Heilmann Form: Alien Design Abonnement (gratis): Tlf/Faks: 228 58930/228...

styrerapport_sai_t3_2015.pdf - Sosialantropologisk institutt

: Økonomiseksjonen/Nina Rundgren Regnskapsrapport for SAI per 3. tertial 2015 I løpet av 2015 har SAI gått fra et underskudd på 1,4 mill. kr til et overskudd på 0,8...

v-sak-4.pdf - Sosialantropologisk institutt

: - Saksbehandler: Nina Rundgren Protokoll fra valg til instituttstyre ved SAI for perioden 2016-2019 Valgstyret ved SAI ble oppnevnt av styret på sirkulasjon...

Inn-styret-1-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Simonsen Instituttleder Nina Rundgren Adm.leder Vedlegg Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara

budsjett_2016.pdf - Sosialantropologisk institutt

: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett 2016 I disposisjonsskriv for SV-fakultetet 2016 vises en fordeling til Sosialantropologisk institutt...

Inn-styret-2-2010.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

vedtas slik den foreligger Sak 7/2/2010 Eventuelt Bente Christensen Instituttleder Nina Rundgren Adm.leder Vedlegg Medlemmer som ikke kan møte, bes selv...

Inn-styret-1-2010.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

vedtak: Avtaleteksten vedtas slik den foreligger Sak 7/1/2010 Eventuelt Bente Christensen Instituttleder Nina Rundgren Adm.leder Vedlegg Medlemmer som ikke...

Inn-styret-9-2009.pdf - Institutt for lingvistiske og nordiske studier

: program for styreseminar i november Sak 6/9/2009 Eventuelt Medlemmer som ikke kan møte, bes selv innkalle vara Bente Christensen Instituttleder Nina...