Søk


Viser treff 41–60 av 117 for «nina rundgren»

o-sak-1-regnskap-t1.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak 1 Møtedato: 18.06.2019 Notatdato: 10.06.2019 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: 2019/ Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Martin...

Møte nr. 1/2017 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Tom Bratrud, Alf Jensen, Mette Lange-Nielsen, Signe Mikkelsen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Saker til...

Møte nr. 8/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte 7...

Møte nr. 7/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Signe Mikkelsen, Aram Østenstad Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (V-sak 3), Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V...

Kandidater til fakultetsstyret - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

) for å nå disse målene. Forslagsstiller: Ola Bratseth og Kari Henriksen, begge fak.adm., Nina Rundgren, SAI Kandidatlisten er oppdatert pr. 4.11.2015...

Møte nr. 5/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Tone Høgblad, Katrine Blindheimsvik, Signe Mikkelsen, Aram Østenstad. Fra administrasjonen: Nina Rundgren...

d-sak-1---horingssvar-sai.pdf - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

instituttene og sentrene ved fakultetet. Med hilsen Rune Flikke Instituttleder Nina Rundgren Administrativ leder Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UiO...

Møte nr. 4/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

O-sak 2), Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden V-SAK 2 Godkjenning av protokoll...

Møte nr. 3/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Christian Krohn-Hansen, Nefissa Naguib, Lena Gross, Katrine Blindheimsvik, Gard Ringen Højbjerg, Marthe Hågensen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren...

Møte nr. 4/2017 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Hylland Eriksen, Marit Melhuus, Rune Flikke, Kaja Berg Hjukse, Katrine Blindheimsvik, Cecilie Baann, Marie Vesterlid Fra administrasjonen: Nina Rundgren...

Møte nr. 2/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Nefissa Naguib, Tom Bratrud, Katrine Blindheimsvik, Gard Ringen Højbjerg, Marthe Hågensen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Forfall: Marit...

Protokoll fra møte nr. 1/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Blindheimsvik, Gard Ringen Højbjerg,Marthe Hågensen. Keir Martin tilstede som observatør via Skype. Fra administrasjonen: Fredrik Olsbu (under O-sak 1), Nina...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: 2018/ Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Naguib, index...

o-sak-2-styrerapport_sai_t3_2018.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak 2 Møtedato: 05.02.2019 Notatdato: 31.01.2019 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

Protokoll møte nr. 10/2015 i instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Wenzel Geissler, Kirsten Greiner, Gard Ringen Højbjerg, Mathias Hoto. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Forfall: Knut Nustad, Thomas Hylland...

Protokoll møte nr. 9/2015 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Marit Melhuus, Wenzel Geissler, Lena Gross, Kirsten Greiner, Gard Ringen Højbjerg, Marthe Hågensen Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Forfall...

Protokoll fra møte i instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

: Ingjerd Hoëm, Knut Nustad, Marit Melhuus, Wenzel Geissler, Kirsten Greiner, Lena Gross, Marthe Hågensen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent...

Protokoll fra møte i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

, Knut Nustad, Marit Melhuus, Wenzel Geissler, Lena Gross, Kirsten Greiner, Gard Ringen Højbjerg, Marthe Hågensen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren...

Møte nr. 6/2016 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Olsbu (under O-sak 1) Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden V-SAK 2 Godkjenning av...