Søk


Viser treff 21–40 av 115 for «nina rundgren»

v-sak-3-vedlegg-1-utkast-utlysning.pdf - Sosialantropologisk institutt

@sai.uio.no) Head of Administration Nina Rundgren (nina.rundgren@sai.uio.no) Søknadsfrist: http://www.uio.no/english/about/regulations/personnel/academic...

v-sak-5-vedlegg-phd.pdf - Sosialantropologisk institutt

Rune Flikke (rune.flikke@sai.uio.no) Head of Administration Nina Rundgren (nina.rundgren@sai.uio.no) mailto:elisabeth.schober@sai.uio.no...

v-sak-5-vedlegg-postdocs.pdf - Sosialantropologisk institutt

(elisabeth.schober@sai.uio.no) Head of Department Rune Flikke (rune.flikke@sai.uio.no) Head of Administration Nina Rundgren (nina.rundgren@sai.uio.no) http...

v-sak-3_budsjett_2020.pdf - Sosialantropologisk institutt

Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett 2020 I disposisjonsskriv for SV-fakultetet 2020 vises en fordeling til Sosialantropologisk institutt på kr 28,1...

Møte nr. 3/2018 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Melhuus, Wenzel Geissler, Tone Høgblad, Katrine Blindheimsvik, Mia Østrup Nordentoft, Mette Lange-Nielsen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent...

Referat fra møtet i brukerutvalget 08.03.2017 - Det samfunnsvitenskapelige fakultet

, ECON Ida Weseth Bjøru, ISV Frode Løvik, TIK Nina Rundgren, SAI Inger-Lise Schwab, ISS Matthew Whiting, hovedverneombud Fagforeningsrepresentant...

Møte nr. 1/2018 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Melhuus, Keir Martin, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik, Mette Lange-Nielsen, Mia Østrup Nordentoft Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Saker...

Møte nr. 7/2017 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Melhuus, Rune Flikke, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik, Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Forfall: Thomas Hylland Eriksen, Marie Vesterlid...

v-sak-4-utlysning-lektor.pdf - Sosialantropologisk institutt

: - Saksbehandler: Nina Rundgren Utlysning av en midlertidig stilling som førstelektor (SKO 1198) for perioden 01.01.2020 – 31.12.2020 Henvisning til lovverk og...

styrerapport_sai_t2_2019.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak 1 Møtedato: 10.09.2019 Notatdato: 06.09.2019 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

Møte nr. 5/2017 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

-sak 3), Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden V-SAK 2 Godkjenning av protokoll møte...

Møte nr. 5/2018 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Mikkel Vindegg, Alf C. Jensen, Oddmund Toft. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (sekretær) Forfall: Mette Lange...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: 2019/ Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Nielsen...

Møte nr. 3/2017 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

administrasjonen: Fredrik Olsbu (under O-sak2), Nina Rundgren (referent) Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden O-sak 2...

Møte nr. 4/2018 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Hylland Eriksen, Wenzel Geissler, Christian Krohn-Hansen, Mikkel Vindegg, Katrine Blindheimsvik, Magali Courtade, Oddmund Toft Fra administrasjonen: Nina...

Møte nr. 2/2018 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

-sak 2), Nina Rundgren (referent) Forfall: Marianne Lien Saker til behandling i åpent møte Ordinære saker V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden Det ble...

v-sak-3-utlysning-stipendiat-prosjekt-global-trout.pdf - Sosialantropologisk institutt

: Saksbehandler: Nina Rundgren Utlysning av en stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) i 100% for tre til fire år Henvisning til lovverk og regelverk...

utlysningstekst.pdf - Sosialantropologisk institutt

228 57571 Kontorsjef Nina Rundgren http://www.sv.uio.no/ javascript:maillink(135579);

Møte nr. 1/2017 i Instituttstyret SAI - Sosialantropologisk institutt

Eriksen, Marit Melhuus, Keir Martin, Tom Bratrud, Alf Jensen, Mette Lange-Nielsen, Signe Mikkelsen. Fra administrasjonen: Nina Rundgren (referent) Saker til...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: 2019/ Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Martin...