Søk


Viser treff 101–115 av 115 for «nina rundgren»

regnskapsrapport-2016.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 07.02.2017 Notatdato: 31.01.2017 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: - Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Wikan, kortere...

o-sak1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: - Saksbehandler: Nina Rundgren Orienteringssaker Innvilgede søknader om økonomisk støtte – småforsk og driftsmidler Småforsk:  Wikan & Fürst...

v-sak-3-budsjett.pdf - Sosialantropologisk institutt

: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett 2017 I disposisjonsskriv for SV-fakultetet 2017 vises en fordeling til Sosialantropologisk institutt...

styrerapport_sai_t2_2016.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 11.109.2016 Notatdato: 04.10.2016 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

styrerapport_sai_t1_2016.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 14.06.2016 Notatdato: 07.06.2016 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

v-sak-3-vedlegg-utlysningstekst.pdf - Sosialantropologisk institutt

 Contacts:  Head of Administration Nina Rundgren Telephone: +47 22856527  Professor Marianne Lien Telephone: +47 93208395 https://www.uio.no/english/about...

v-sak-4.pdf - Sosialantropologisk institutt

: - Saksbehandler: Nina Rundgren Protokoll fra valg til instituttstyre ved SAI for perioden 2016-2019 Valgstyret ved SAI ble oppnevnt av styret på sirkulasjon...

styrerapport_sai_t3_2015.pdf - Sosialantropologisk institutt

: Økonomiseksjonen/Nina Rundgren Regnskapsrapport for SAI per 3. tertial 2015 I løpet av 2015 har SAI gått fra et underskudd på 1,4 mill. kr til et overskudd på 0,8...

budsjett_2016.pdf - Sosialantropologisk institutt

: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett 2016 I disposisjonsskriv for SV-fakultetet 2016 vises en fordeling til Sosialantropologisk institutt...

styrerapport_sa_t2_2015.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 13.10.2015 Notatdato: 24.09.2015 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

styrerapport_sai_t1_2015.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 19.05.2015 Notatdato: 08.05.2015 Saksbehandler: Fredrik Olsbu/Nina...

styrerapport_t1_2014.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: O-sak Møtedato: 10.06.14 Notatdato: 02.06.14 Saksbehandler: Økonomiseksjonen/Nina...

d-sak1-1.pdf - Sosialantropologisk institutt

Arkivnr: - Saksbehandler: Nina Rundgren Stillingsplan for SAI Diskusjon Hvordan skal vi tenke om neste og kommende utlysninger for å sikre en god prosess og...

t3-sai.pdf - Sosialantropologisk institutt

NOTAT Til: Instituttstyret Fra: Sakstype: Orientering Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 11.02.14 Notatdato: 04.02.14 Saksbehandler: Erik Handelsby/Nina...