Søk


Viser treff 1–20 av 24 for «petter dans»

phd-gjeldende-eritsland.msg - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

PhD Eritsland PhD Eritsland From Vegard Klemsdal To Anne Elvigen Evandt Cc Vegard Klemsdal Recipients a.e.evandt@uv.uio.no; vegard.klemsdal@admin.uio.

Frøydis Hertzberg - Department of Teacher Education and School Research

medio January 2010. The research group consists of the following researchers from NIFU STEP and ILS: Petter Aasen and Jorunn Møller (leaders), Eli Ottesen...

Frøydis Hertzberg - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

(2001). Tusenbenets vakre dans - Forholdet mellom formkunnskap og sjangerbeherskelse. Rhetorica Scandinavica . ISSN 1397-0534. 18 , s 92- 105 Vis...

gjeldande-manus-19.11.19.-docx--a4--(003).pdf - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Med skolen som misjonsmark Den norske vekkingsrørslas satsing på lærarutdanning 1890–1946 Alf Gunnar Eritsland Avhandling levert for graden Dr.philos.

gjeldande-manus-19.11.19.-docx--a4--(003).pdf - Faculty of Educational Sciences

Med skolen som misjonsmark Den norske vekkingsrørslas satsing på lærarutdanning 1890–1946 Alf Gunnar Eritsland Avhandling levert for graden Dr.philos.

Institutt for pedagogikk 80 år - gratulererer med dagen - Institutt for pedagogikk

utlysninger, slik at vi ikke bare ender opp som haleheng, men at det også er vi som byr opp til dans en gang i blant. Pedagogikkfaget fra studentenes ståsted...

retningslinjer_grunnskolelaererutdanningen_5_10_trinn_2010.pdf - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

: Petter Aasen, Høgskolen i Vestfold (leder), Asta Balto, Samisk høgskole, Hans Jørgen Binningsbø, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Knut Steinar Engelsen...

retningslinjer_grunnskolelaererutdanningen_1_7_trinn_2010.pdf - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

: Petter Aasen, Høgskolen i Vestfold (leder), Asta Balto, Samisk høgskole, Hans Jørgen Binningsbø, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Knut Steinar Engelsen...

vu_master.pdf - Institutt for pedagogikk

verdenen. Gjennom avataren sin kan man gå og fly rundt, kommunisere med andre avatarer, handle eller selge, bygge, danse, gå på live-konserter, delta på kurs...

andre-delrapport.pdf - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

profesjon Jorunn Møller, Tine S. Prøitz og Petter Aasen (red.) © NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7...

skriving-i-alle-fag-2.pdf - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Acta_Didactica_2009_04_omslag.indd Acta Didactica����� 4/2009 Ellen Bratlie, Karl Henrik Flyum, Kristin Helstad, Live Løveid (redaktører) Skriving i a...

stm-motivasjon-mestring-muligheter.pdf - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Meld. St. 22 (2010–2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter Ungdomstrinnet Offentlige institusjoner kan bestille fl ere eksemplarer fra: Departementen

pathways-through-higher-education-research---2016(1).pdf - Faculty of Educational Sciences

Pathways through Higher Education Research ISPRAVLJENO.indd NICO CLOETE, LEO GOEDEGEBUURE, ÅSE GORNITZKA, JENS JUNGBLUT AND BJØRN STENSAKER EDS. PAT

pathways-through-higher-education-research---2016(1).pdf - Faculty of Educational Sciences

Pathways through Higher Education Research ISPRAVLJENO.indd NICO CLOETE, LEO GOEDEGEBUURE, ÅSE GORNITZKA, JENS JUNGBLUT AND BJØRN STENSAKER EDS. PAT

svenkerud-klette-hertzberg-(2012).-opplering-i-muntlige-ferdigheter..pdf - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

NSE-2012-1.book abstract 1 Action research within education ‘Collaborative and action research’ within education A Nordic perspective KARIN RÖNNERMAN

tredje-delrapport.pdf - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

. Prøitz (NIFU STEP) og Petter Aasen (NIFU STEP, prosjektleder). Hele forskergruppen har bidratt til foreliggende delrapport, vi har kommentert hverandres...

schreiner_thesis[1].pdf - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

, Petter Nøklebye, for your participation and fruitful comments, and you, Martin Standley, for your interest and invaluable help with the proofreading. Most...

AndreasLund-avhandling[1].pdf - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

avhandling_1.2_ixnew_.doc THE TEACHER AS INTERFACE TEACHERS OF EFL IN ICT-RICH ENVIRONMENTS: BELIEFS, PRACTICES, APPROPRIATION Andreas Lund A Disserta

trond_solhaug_120.dpi[1].pdf - Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

avhandling demokratisk medborgerskapXP2004.doc 1 Utdanning til demokratisk medborgerskap Avhandling for graden dr. polit. Trond Solhaug Institutt for

Arbeidsnotat 27-2005.pdf - Institutt for pedagogikk

. Konklusjonene og anbefalingene står for forfatternes egen regning. Oslo, september 2005 Petter Aasen Direktør Randi Søgnen Forskningsleder Arbeidsnotat 27/2005...