Søk


Viser treff 1–19 av 19 for «tørreøyneklinikken»

Sjögren's syndrome, clinical aspects, biomarkers, and animal models - For ansatte - Universitetet i Oslo

grundig med hensyn til øye- og tårefunn ved Tørreøyneklinikken (TØK) og for orale funn og salivaparemetre ved Munntørrhetklinikken som er under etablering...

Problemer med tørr munn kan henge sammen med sykdom i øyelokket - Institutt for oral biologi

Harvard Medical School under veiledning av professor Darlene A. Dartt . Tilbake i Norge undersøkte hun over 300 pasienter ved Tørreøyneklinikken til...

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved UiO - Universitetet i Oslo

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved UiO English version of this page Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved UiO Her finner du en ov

Kliniske aspekter og biomarkører ved ulike sykdommer som medfører tørr munn og tørre øyne -ELDRE MULTIMEDISINERTE OG PSYKIATRISKE PASIENTER I SYKEHUS - For ansatte - Universitetet i Oslo

Tørreøyneklinikken (TØK) undersøkt 1); pasienter med primært Sjögrens syndrom som er plaget av tørr munn, tørre øyne, smerter og tretthet, 2); pasienter med lignende...

Forsker på bedre diagnostikk og behandling av munntørrhet - Institutt for klinisk odontologi

Munntørrhetklinikken (IKO) og Institutt for oral biologi ved Det odontologiske fakultet, Avdeling for revmatologi (Oslo Universitetssykehus), Tørreøyneklinikken...

Sideline jobs and owner interests of UiO staff - University of Oslo

Sideline jobs and owner interests of UiO staff Norwegian version of this page Sideline jobs and owner interests of UiO staff Here you find an overview

Tildelt stor EU-bevilgning for å forske på stamceller og tynne hybridfilmer - Det odontologiske fakultet

Tørreøyneklinikken og Munntørrhetklinikken . EU-søknaden har tittelen: A European Training Network for Functional Hybrid Coatings by Molecular Layer Deposition . Fra...

NFR-tildeling til forskning på elektrostimulering - Det odontologiske fakultet

i samarbeid med Munntørrhetklinikken ved OD , Tørreøyneklinikken , Avdeling for medisinsk biokjemi og Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi...

Problemer med tørr munn kan henge sammen med sykdom i øyelokket - Institutt for oral biologi

Harvard Medical School under veiledning av professor Darlene A. Dartt . Tilbake i Norge undersøkte hun over 300 pasienter ved Tørreøyneklinikken til...

Clinical aspects and biomarkers in diseases involving dry mouth and dry eyes - For ansatte - Universitetet i Oslo

sin kreftsykdom eller andre årsaker. Vi vil undersøke pasientene klinisk ved Munntørrhetklinikken (Det odontologiske fakultet) og Tørreøyneklinikken...

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved Det odontologiske fakultet - Universitetet i Oslo

of HealthSci ences,University of Stavanger, Stavanger, Norway 2021-01-01 0 Utheim, Tor Paaske Institutt for oral biologi Tørreøyneklinikken

OD-forsker er månedens innovatør - Det odontologiske fakultet

etablering av et bioteknologiselskap. I tillegg har han etablert Tørreøyneklinikken , i samarbeid med Sten Ræder. Utheim, som også er øyelege, har mottatt en...

NOF-Hatton Award til Håvard Hynne - Det odontologiske fakultet

Universitessykehus, Tørreøyneklinikken og Munntørrhetsklinikken . Hva betyr det for deg å vinne en slik pris? For meg personlig er det en stor påskjønnelse å vinne en...

Sideline jobs and owner interests of staff at the Faculty of Dentistry - University of Oslo

-01-01 0 Utheim, Tor Paaske Institutt for oral biologi Tørreøyneklinikken/Øyehelseklinikken Forskningsleder 2018-01-01 0 Verket, Anders Periodonti...

Fekk pris for framifrå forsking - Det odontologiske fakultet

til stillinga som professor II ved Institutt for oral biologi, har Utheim fleire stillingar ved Oslo Universitetssjukehus og Tørreøyneklinikken . Han er...

Munntørrhetklinikken presenteres i Athen - Det odontologiske fakultet

resultater som kan komme flere forskningsområder til gode. Frem til nå har Munntørrhetklinikken hatt et aktivt samarbeid med Tørreøyneklinikken, Oslo...

Fikk ungdom interessert i akademia - Institutt for klinisk odontologi

andre IOB, Oslo Universitetssykehus og Tørreøyneklinikken. De arbeider med å etablere en Munntørrhetklinikk i samarbeid med andre klinikere og forskere...

annual-report-hha-2018.pdf - Institute of Clinical Medicine

Dry Eye Clinic (Tørreøyneklinikken; torreoyneklinikken.no) • Enamel research (led by Amer Sehic) • The molecular mechanisms of the transport proteins...

arsrapport-2018.pdf - Institutt for klinisk medisin

Dry Eye Clinic (Tørreøyneklinikken; torreoyneklinikken.no) • Enamel research (led by Amer Sehic) • The molecular mechanisms of the transport proteins...