Personer med emneord «Erasmus+»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Tone Sindre Hoff Hoff, Tone Sindre Senior Executive Officer +47 22857620 t.s.hoff@admin.uio.no Erasmus+, International cooperation, Student mobility
Bilde av Tone Sindre Hoff Hoff, Tone Sindre Seniorkonsulent +47 22857620 t.s.hoff@admin.uio.no Erasmus+, Global mobilitet, Ansattmobilitet, Internasjonalt samarbeid, Utveksling
Bilde av Helene Johansen Johansen, Helene Adviser +47 22856207 helene.johansen@admin.uio.no International Cooperation, Erasmus+, Exchange, Mobility, Joint Degrees, The National Student Database (FS), Web publishing, Tableau
Johansen, Helene Rådgiver +47 22856207 helene.johansen@admin.uio.no Internasjonalt samarbeid, Erasmus+, Nordplus/Nordlys, Mobilitet, Utveksling, Nettpublisering, Felles studentsystem FS, Tableau
Bilde av Einar Meier Meier, Einar Senior Adviser +47 22857889 +4792681114 einar.meier@admin.uio.no International cooperation, Erasmus+, Strategy, Management support, Project management
Bilde av Einar Meier Meier, Einar Seniorrådgiver +47 22857889 +4792681114 einar.meier@admin.uio.no Internasjonalt samarbeid, Erasmus+, Strategi, Lederstøtte, Prosjektledelse
Bilde av Marthe Osmundsen Osmundsen, Marthe Senior Executive Officer +47 22854240 marthe.osmundsen@admin.uio.no Studentmobilitet, Bilaterale avtaler (Norden/Kina/Nord-Amerika/Singapore/UK), Erasmus+
Bilde av Marthe Osmundsen Osmundsen, Marthe Seniorkonsulent +47 22854240 marthe.osmundsen@admin.uio.no Studentmobilitet, Utveksling, Erasmus+
Bilde av Sara Marie Ullerø Ullerø, Sara Marie Adviser +47 22858497 s.m.ullero@admin.uio.no Erasmus+, International cooperation, International relations, Student mobility, External funding
Bilde av Sara Marie Ullerø Ullerø, Sara Marie Rådgiver +47 22858497 s.m.ullero@admin.uio.no Internasjonalt samarbeid, Erasmus+, Ekstern finansiering, Studentmobilitet