Personer med emneord «Kommunikasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Cecilie Aune Aune, Cecilie Seniorrådgiver +47-22844751 cecilie.aune@admin.uio.no Nettredaktør, Kommunikasjon, Opplæring, Nettpublisering
Bilde av Diana Badi Badi, Diana Seniorrådgiver +47-92481889 diana.badi@admin.uio.no Strategi, Nettpublisering, Opplæring, Kommunikasjon, Nettredaktør
Bilde av Bente Bakken Bakken, Bente Seniorrådgiver +47-95720507 bente.bakken@admin.uio.no Kommunikasjon, Pressekontakt, Samfunnskontakt, Taler, Kronikker, Strategisk kommunikasjonsrådgivning, UiO:Energi, Bærekraft
Bilde av Britt Amundsen Hoel Hoel, Britt Amundsen Assisterende eiendomsdirektør +47-22854499 +47-91368921 b.a.hoel@admin.uio.no Ledelse, Eiendomsforvaltning, Økonomistyring, Strategi, Innkjøp, Personal, Kommunikasjon
Bilde av Hilde Holsten Holsten, Hilde Kommunikasjonsrådgiver +47-22858904 +47-95272751 hilde.holsten@admin.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling, Strategi 2030, Pressekontakt, Taler
Bilde av Marianne Knarud Knarud, Marianne Seniorrådgiver +47-22855962 +4797038103 97038103 marianne.knarud@admin.uio.no Kronikker, Pressekontakt, Samfunnskontakt, Taler, Forskningsformidling, Kommunikasjon
Bilde av Thea Lund Kristoffersen Kristoffersen, Thea Lund Rådgiver +4793092163 t.l.kristoffersen@admin.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Rådgivning, Internkommunikasjon, Eiendomsavdelingen
Bilde av Anette Clason Lund Lund, Anette Clason Rådgiver +47-22854593 a.c.lund@admin.uio.no Nettredaktør, Nettpublisering, Kommunikasjon, Internkommunikasjon
Bilde av Terje Lynnebakken Lynnebakken, Terje Seniorrådgiver +47-22858607 terje.lynnebakken@admin.uio.no Nettredaktør, Nettpublisering, Kommunikasjon
Bilde av Morten Aase Løver Løver, Morten Aase Rådgiver +47-22841112 m.a.lover@admin.uio.no Studentrekruttering, Kommunikasjon
Bilde av Lise Paulsrud Mjørlund Mjørlund, Lise Paulsrud Seniorrådgiver +47-22845668 +47-90252584 l.p.mjorlund@admin.uio.no Kommunikasjon, Pressekontakt, Samfunnskontakt, Taler, Kronikker, Koordinering, Ledelse
Bilde av Dina Norborg Norborg, Dina Seniorrådgiver +47-22857714 +47-90607331 dina.norborg@admin.uio.no Nettpublisering, Kommunikasjon, Nettredaktør
Bilde av Hedvig Lie Nygaard Nygaard, Hedvig Lie Seniorrådgiver +47-22857534 +47-92408190 h.l.nygaard@admin.uio.no Studentrekruttering, Kommunikasjon, Samfunnskontakt, Partnerforum, Mangfold og likestilling
Bilde av Elisabeth Brinch Sand Sand, Elisabeth Brinch Seniorrådgiver +47-93247007 e.b.sand@admin.uio.no Kommunikasjon, Pressekontakt, Samfunnskontakt, Taler
Bilde av Ingrid Shields Shields, Ingrid Seniorrådgiver +47-22858631 +47-45854857 ingrid.shields@admin.uio.no Samfunnskontakt, Kommunikasjon, Arrangementer, Innovasjon
Bilde av Marit Skaatan Skaatan, Marit Rådgiver - permisjon Kommunikasjon, Nettpublisering, Nettredaktør, Rådgivning, Eiendomsavdelingen
Bilde av Kristin Storbæk Storbæk, Kristin Seniorrådgiver +47-22854030 +47-47652534 kristin.storbak@admin.uio.no Markedsføring, Arrangementer, Kommunikasjon, Samfunnskontakt
Bilde av Suzanne-Ann Stämpfli Stämpfli, Suzanne-Ann Seniorrådgiver +47-22858635 s.a.stampfli@admin.uio.no Nettredaktør, Nettpublisering, Kommunikasjon
Bilde av Linn Kristin Stølan Stølan, Linn Kristin Seniorrådgiver +47-22854435 +47 40605005 l.k.stolan@admin.uio.no Nettpublisering, Forskningsformidling, Prosjektledelse, Nettredaktør, Kommunikasjon
Bilde av Hege Svanes Svanes, Hege Seniorrådgiver +47-22854110 hege.svanes@admin.uio.no Nettredaktør, Nettpublisering, Kommunikasjon
Bilde av Håkon Mellbye Sverdrup Sverdrup, Håkon Mellbye Seniorrådgiver +47-92015579 h.m.sverdrup@admin.uio.no Kommunikasjon, Internkommunikasjon, Strategisk kommunikasjonsrådgivning, Taler, Innovasjon
Bilde av Liv Dalen Tennøe Tennøe, Liv Dalen Seksjonssjef +47-48247191 l.d.tennoe@admin.uio.no Strategi, Kommunikasjon, Ledelse
Bilde av Elisabeth Høgset Todal Todal, Elisabeth Høgset Seniorrådgiver +47-90081079 e.h.todal@admin.uio.no Kommunikasjon, Nettredaktør, Rådgivning, Internkommunikasjon, Eiendomsavdelingen
Bilde av  Norunn K.  Torheim Torheim, Norunn K. Kommunikasjonsrådgiver UiO:Livsvitenskap 971 58 537 n.k.torheim@lifescience.uio.no Kommunikasjon, Forskningsformidling
Bilde av Malin Littauer Yndesdal Yndesdal, Malin Littauer Rådgiver +47-22845766 +47 476 33 961 m.l.yndesdal@admin.uio.no Studentrekruttering, Kommunikasjon