Nettsider med emneord «Økonomi» - Side 2

Publisert 1. apr. 2014 09:05

Heldagsseminar for KMDs ansatte på Rica Helsfyr Hotel i Oslo.

Publisert 21. jan. 2014 14:25

Difis internseminar handlet om gevinstrealisering.

Publisert 17. des. 2013 13:03
Publisert 20. sep. 2013 13:54

På Partnerforums høstkonferanse så vi på konsekvensene den økende graden av internasjonalisering og europeisk integrasjon har for Norge.

Hvordan påvirkes Norges suverenitet, velferdsstat og statsforvaltning?

Publisert 19. mars 2013 10:08

Rune Sørensen og Leif Helland, begge professorer ved Handelshøyskolen BI, innledet med utgangspunkt i sin siste bok "Demokrati og effektivitet". Kalle Moene, professor fra Universitetet i Oslo (UiO) kommenterte innlegget.

Publisert 13. mars 2013 13:17

Heldagsseminar for KRDs ansatte på Lysebu.

Publisert 15. jan. 2013 10:38

Statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Sigbjørn Johnsen la frem Perspektivmeldingen 2013 og åpnet opp for kommentarer og diskusjon fra forvaltning og forskning. Arrangementet var åpent for alle.

Publisert 25. apr. 2012 15:45

Kulturminner og kulturmiljøer som samfunnsressurs

Publisert 29. mars 2012 15:26

Heldagsseminar for KRDs ansatte på Lysebu

Publisert 11. nov. 2011 13:25

Partnerforums fjerde møte i økonomistyringsnettverket

Publisert 9. sep. 2011 11:44

Hva er globalisering og hvordan påvirker den land som Norge? Hvilken betydning har globaliseringen for utviklingen av den offentlige sektor? Hvordan kan den nordiske velferdsstatsmodellen opprettholdes i en mer globalisert verden?  

Publisert 25. aug. 2011 13:48

Økonomisk utvikling og situasjonen i Nordområdene

Publisert 25. aug. 2011 13:32

Den økonomiske situasjonen – og utfordringer for velferdsstaten

Publisert 5. aug. 2011 13:15

Om forholdet mellom økonomi og etikk på miljøområdet 

Publisert 4. aug. 2011 15:49

Heldagsseminar for ansatte hos KRD på Lysebu

Publisert 4. aug. 2011 15:48

Heldagsseminar for ansatte i KRD på Lysebu

Publisert 4. aug. 2011 15:48

Partnerforum bidro på KRDs årlige dagseminar på Lysebu

Publisert 4. aug. 2011 15:47

Finansdepartementet arrangerte en fagdag for alle sine ansatte. Partnerforum bidro med innledere.

Publisert 29. juni 2011 11:30

Partnerforums første møte i økonomistyringsnettverket.

Hva har EUs gjeldskrise å si for Norges statsbudsjett 2011 og veien videre? Hvordan skal Norge innrette sin økonomiske politikk i lys av gjeldskrisen i EU? Hvor robust er velferdsmodellen i forhold til ytre påvirkninger?

Publisert 29. juni 2011 11:30

Partnerforums økonomistyringsnettverk har tatt opp temaer knyttet til økonomirelaterte arbeidsprosesser ut fra partnernes ønsker. Forskningsbaserte innlegg og erfaringsutveksling mellom partnernes ansatte stod sentralt.

Det ble arrangert seks nettverksmøter i løpet av perioden 2010-2013. Nettverket er nå avsluttet.

Publisert 29. juni 2011 11:29

Partnerforums andre møte i økonomistyringsnettverket.

Målet for seminaret var å utforske hvordan teori kan bidra til å belyse forutsetningene for god informasjonsstrøm og tillit mellom departement og underliggende virksomheter. Seminaret presenterte erfaringer fra virksomhetsledere om hvordan det oppleves å bli styrt.  

Publisert 29. juni 2011 11:29

Partnerforums tredje møte i økonomistyringsnettverket.

Hvilke konsekvenser har Norges økonomiske situasjon for arbeidet med effektivisering og gjennomføring av reformer i forvaltningen? Vi ønsker å utforske hvordan bruk av insentiver i offentlig sektor kan bidra til mer effektive tjenester, og hvordan insentiver kan konstrueres for å støtte opp under politiske mål.  

Publisert 29. juni 2011 11:29

Partnerforums vårkonferanse 2009. Dagskonferanse om finanskrisa og statlige styringsutfordringer.

Publisert 29. juni 2011 11:29

Partnerforums vårkonferanse 2010. Dagskonferanse om effektivitet i staten.

Publisert 29. juni 2011 11:25