Nettsider med emneord «Økonomi» - Side 3

Publisert 29. juni 2011 11:24

Seminaret utdypet utfordringer i økonomistyringen i offentlig sektor, og ga et tilbakeblikk på hva som er gjort og presenterte noen sentrale utfordringer.

Publisert 29. juni 2011 11:24

Seminaret tok opp bruk av evaluering i staten og drøftet forutsetninger for kunnskapsutvikling og forbedring i statlige virksomheter.

Publisert 29. juni 2011 11:18

Politisk og økonomisk forandring påvirker den nordiske modellen. Hvilke er våre styrker og muligheter?

Publisert 29. juni 2011 11:17

Partnerforum arrangerte frukostmøte om bruk av oljepengane. Først presenterte professor Øystein Noreng frå Handelshøyskolen BI synspunkt frå si forsking, deretter fekk vi ein kommentar ved professor Steinar Holden frå Universitetet i Oslo.  

Publisert 29. juni 2011 11:16

Kva er OPS og kva er status for arbeidet med OPS sett frå statens ståstad? På kva område og under kva for område og under kva omstende kan OPS nyttast – eller helst ikkje? Frukostmøtet ga ei innføring i temaet. Vi fekk presentert nokre overordna, prinsipielle synsmåtar med råd frå Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Statens vegvesen presenterer erfaringar frå tre OPS-prosjekt.

Publisert 15. nov. 2010 12:40
Publisert 28. mai 2010 15:24
Publisert 28. mai 2010 15:24
Publisert 28. mai 2010 15:23
Publisert 28. mai 2010 15:23