Nettsider med emneord «økologi»

Publisert 19. apr. 2018 08:14

Størrelsen på genomet (den totale mengden DNA per celle) varierer enormt både hos planter og dyr, og kan vise stor variasjon selv hos nærstående arter. Det finnes ingen entydig forklaring på dette, men genomstørrelsen henger tett sammen med cellestørrelse, av og til kroppsstørrelse, og med vekstrate og metabolsime. Det er altså et fundamentalt karaktertrekk ved organismer, og mye tyder på at det kan påvirkes av temperatur og næringstilgang både som en fenotypisk og en genotypisk respons. Slike endringer kan også være en vei til rask artsdannelse.

Publisert 22. mars 2018 10:26

Størrelsen på genomet (den totale mengden DNA per celle) varierer enormt både hos planter og dyr, og kan vise stor variasjon selv hos nærstående arter. Det finnes ingen entydig forklaring på dette, men genomstørrelsen henger tett sammen med cellestørrelse, av og til kroppsstørrelse, og med vekstrate og metabolsime. Det er altså et fundamentalt karaktertrekk ved organismer, og mye tyder på at det kan påvirkes av temperatur og næringstilgang både som en fenotypisk og en genotypisk respons. Slike endringer kan også være en vei til rask artsdannelse.

Publisert 10. juli 2017 14:35

Biologen Jo Skeie Hermansen jobber som pestforsker ved Universitetet i Oslo. 

Bilde av Anna Blix
Publisert 10. juli 2017 14:34

I Norge er det over 2 000 utrydningstruede arter. Vei- og boligbygging er med på å presse disse artene bort fra stedene de holder til.

- Vi jobber for å bevare det biologiske mangfoldet, sier Anna Blix i Sabima.

Bilde av Joe og hjorten
Publisert 14. juli 2015 09:29

Dyreglade Joe Partyka studerer biologi ved UiO, og lever i sommer et liv langt fra A4.