Nettsider med emneord «Arkeologi og konservering»

Bildet kan inneholde: vann, fjell, himmel, vannforsyning, sky.
Publisert 18. aug. 2021 11:46

Collecting Norden er en av UiO:Nordens tverrfaglige forskergrupper og forsker på historiske, kulturelle og materielle forutsetninger for kunnskap om det nordlige og nordiske. Collecting Norden deler ut 3 stipender à NOK 15 000 til studenter ved UiO som skriver masteroppgave relatert til Collecting Nordens hovedmål og tematikk. Søknadsfrist 15. september 2021.

Publisert 28. sep. 2018 11:55

Norsk jernbanemuseum har som oppgave å dokumentere jernbanens historie i Norge og dens rolle for utviklingen av det norske samfunnet. Museet samler inn, forsker, formidler og stiller ut materielle vitnesbyrd om mennesket og dets omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsøyemed.

Publisert 4. mai 2018 14:34

Jernbanedirektoratet skal sørge for at jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig til beste for de reisende, godstransporten og samfunnet.

Publisert 22. mars 2018 13:36

Arkeologene ved Norsk Maritimt Museum forvalter skipsfunn og annet marinarkeologisk materiale fra 10 av landets fylker. Materialet fra noen av disse undersøkelsene kan i kombinasjon med andre kilder egne seg godt for bruk av mastergradsoppgaver.