Nettsider med emneord «BaaS»

Publisert 10. mars 2020 10:37

Denne guiden, og skjermbildene er laget for Windows. Men fremgangsmåten er tilsvarende for Windows, Mac, og Linux. Hovedforskjellene mellom prosedyren for Windows og Mac er hvordan man starter installasjonen som administrator, og at Quick launch ligger nederst i høyre hjørne på Windows mens det for Mac ligger øverst i høyre hjørne. For Linux må alle trinn i prosedyren gjøres fra kommandolinjen.

Veiledningen viser installasjon for Laptop og arbeidsstasjoner, men installasjon for serverroms komponenter (SRC) er identisk bortsett fra at SRC ikke har autorisasjon pr personlige brukere i siste trinn.