Personer med emneord «Budsjettdisponeringsmyndighet»

Navn Telefon E-post Emneord
Schmedling, Harald Avdelingsleder 22 84 19 22 480 06 457 (mob) harald.schmedling@iakh.uio.no Personaladministrasjon, Infrastruktur, HMS, Budsjettdisponeringsmyndighet