Nettsider med emneord «DMLs liv og levnet»

Publisert 7. juli 2015 13:53

Digital tilstand 2014 er den tredje undersøkelsen i rekken (2008, 2011) som har som mål å beskrive status i norsk UH-sektor når det gjelder bruk og tilrettelegging for bruk av digitale verktøy i undervisning og læringssammenheng, samt kartlegge endringer over tid. 400 institutt i UH sektoren sa ja til å være med i undersøkelsen, 235 ledere, 1072 fagansatte, og 3454 studenter svarte. Det har blitt skrevet et kort blogginnlegg om det tidligere, men nå i juni ble rapporten utgitt i sin helhet av Norgesuniversitetet. Mange av funnene er relativt like de tidligere undersøkelsene, men noen nye tall har fremkommet, og andre slutninger har fått fokus.

Publisert 6. nov. 2014 13:49

Digital tilstand 2014 er en kvantitativ undersøkelse på nasjonalt nivå som beskriver status og utvikling innen bruk av digitale verktøy i høyere utdanning. I desember forventes Norgesuniversitetet å slippe sin rapport om Digital tilstand 2014 hvor 3454 studenter, 1070 fagansatte, 235 instituttledere, og 38 læresteder deltok. Noen funn er allerede presentert på  NUVs jubileumskonferanse som ble avholdt 3-4. nov.. Dette er den tredje undersøkelsen, hvor de to første ble gjennomført i 2008 og 2011. Noen hovedfunn:

Publisert 25. juni 2014 11:10

Fronter på UiO døde i dag, 1.juli.

Publisert 27. jan. 2014 09:35

Det spirer og gror. Når kreative og fremoverlente fagmiljøer møter oppdaterte og fremoverlente støttemiljøer, så skjer spennende ting i undervisningsbeddet.

Publisert 25. feb. 2013 10:40

Imaget til DML har på mange måter også omfavnet bruk av sosiale medier. Det faller naturlig innunder interessefeltet vårt uten at vi har noen tjenester knyttet til det. Men la oss snakke om den store elefanten i rommet; DML har selv ikke vært aktive på sosiale nettsteder. Eller, det vil si, DML som gruppe har ikke vært aktive på sosiale medier.

Publisert 7. aug. 2012 12:31

Sommerferien er over og tilbakelagt for de fleste, og strømmen av studenter til Blindern tar seg stadig opp. Universitetet i Oslo har i år hatt rekordmange søkere, og hele 9781 søkere får tilbud om plass ved UiO. Det er med andre ord duket for en spennende og hektisk semesterstart!

Publisert 20. jan. 2012 12:21

Det å jobbe i DML er som å jobbe i en platebutikk - man må vite litt om mye, og man bør helst ha et spesialfelt man interesser seg ekstra mye for. Jeg trodde jeg ikke hadde et spesialfelt, men det viser seg at jo mer man jobber med noe, jo mer interessert blir man.