Nettsider med emneord «Demokrati» - Side 2

Publisert 8. mars 2016 15:35

Frukostseminar om risikobilde og risikoaksept.

Kva har mest å seie for at vi skal kjenne oss trygge? Kva truslar er vi villige til å leve med?  

Publisert 29. okt. 2015 12:02

Europa har vore i ei langvarig krise dei siste åra: Finanskrise, arbeidsløysekrise, demokratisk underskot i EU, krav om territoriell separatisme (Katalonia, Skottland), Russlands nye maktstilling og konflikten i Aust-Ukraina, terrorisme i Paris og København – og no ei massiv flyktningkrise.

Vaklar det europeiske statssystemet under desse utfordringane?

Publisert 13. mai 2015 16:10

Om det faglige og politiske forholdet mellom departement og direktorat. Skjer det en strukturell endring av dette forholdet?

Publisert 18. feb. 2015 13:25

På dette frukostmøtet såg Partnerforum på statsforvaltninga si rolle i den offentlege debatten og på kva slags ytringsfridom og ytringsplikt ein har og burde ha i staten.

Publisert 27. nov. 2014 15:50

Utenriksdepartementet avholdt to dagers avdelingsseminar for departementets rettsavdeling, den 24. - 25. november 2014. Partnerforum bidro inn i seminaret den 25. november.

Publisert 1. apr. 2014 09:05

Heldagsseminar for KMDs ansatte på Rica Helsfyr Hotel i Oslo.

Publisert 17. jan. 2014 12:45

I samarbeid med ARENA Senter for europaforskning arrangerte Partnerforum et utvidet aktualitetsseminar om Norges posisjon i et stadig mer integrert Europa. ARENA presenterte en ny bok: "Det norske paradoks - om Norges forhold til Den europeiske union."

Publisert 20. sep. 2013 13:54

På Partnerforums høstkonferanse så vi på konsekvensene den økende graden av internasjonalisering og europeisk integrasjon har for Norge.

Hvordan påvirkes Norges suverenitet, velferdsstat og statsforvaltning?

Publisert 19. mars 2013 10:08

Rune Sørensen og Leif Helland, begge professorer ved Handelshøyskolen BI, innledet med utgangspunkt i sin siste bok "Demokrati og effektivitet". Kalle Moene, professor fra Universitetet i Oslo (UiO) kommenterte innlegget.

Publisert 19. sep. 2012 12:38

Partnerforums høstkonferanse 2012.

Demokrati krever åpenhet og debatt. Derfor er offentlighetsloven en av de viktigste lovene vi har.

Publisert 30. mars 2012 12:55

Partnerforums høstkonferanse. Om demokratiutfordringer

Publisert 29. mars 2012 15:26

Heldagsseminar for KRDs ansatte på Lysebu

Publisert 4. aug. 2011 15:51

Halvdagsseminar om valg og forholdet mellom media og politikk

Publisert 4. aug. 2011 15:49

Heldagsseminar for ansatte hos KRD på Lysebu

Publisert 4. aug. 2011 15:48

Partnerforum bidro på KRDs årlige dagseminar på Lysebu

Publisert 29. juni 2011 11:29

Partnerforums vårkonferanse 2009. Dagskonferanse om finanskrisa og statlige styringsutfordringer.

Publisert 29. juni 2011 11:24

Omdømmehåndtering må forventes å bli enda viktigere aktivitet i framtiden, da dette handler om en dypere trend i samfunnsutviklingen. Det er imidlertid viktig å utvikle oppskrifter og idealer som evner å ivareta offentlige institusjoners særtrekk og verdigrunnlag. Seminaret presenterte forskere som jobber med temaet.

Publisert 29. juni 2011 11:22

Partnerforums høstkonferanse 2009. Dagskonferanse om statens kommunikasjonspolitikk.

 

Publisert 29. juni 2011 11:22

Om den økte bruken av meningsmålinger i politikk og forvaltning:

Legges det for stor vekt på meningsmålinger, og brukes meningsmålinger for ukritisk til å endre politikken?  

Publisert 29. juni 2011 11:22

Hva har skjedd med Riksrevisjonen i forbindelse med framveksten av forvaltningsrevisjon? Hvordan forklare fremveksten og hvilke implikasjoner dette har for forholdet mellom Riksrevisjonen, Stortinget, regjeringen og forvaltningen?

Publisert 29. juni 2011 11:21

Kan departementets nettside bli en ny demokratisk-politisk arena, nå hvor partipressen er borte?

Publisert 29. juni 2011 11:17

Bernt Hagtvet presenterte ti teser og kasta fram nokre idear til debatt.

Publisert 29. juni 2011 11:14

Partnerforums niende etikkseminar som tok for seg utfordringer og forutsetninger for saklige diskusjoner i offentligheten.