Nettsider med emneord «Development Environment and Cultural Change»

Bildet kan inneholde: Tekst, Logo, Linje, Font.
Publisert 20. apr. 2022 14:51

Since 2016, the University of Oslo (UiO) and PRIO have been engaged in a strategic partnership. As a vital part of this collaborative relationship, up to ten UiO master's students each year are offered a place in the vibrant, international and interdisciplinary research environment on peace and conflict at PRIO. Students from all UiO faculties and departments are welcome to apply. Students based at IAKH  and IKOS , with which PRIO has active collaboration agreements, are especially encouraged to apply. Søknadsfrist 19. mai 2022.

Bildet kan inneholde: Tekst, Logo, Linje, Font.
Publisert 18. feb. 2022 11:59

Skal du skrive ei masteroppgåve som er fagleg relevant for oss? Da kan du søke på Telemarksforsking sitt masterstipend.

Bildet kan inneholde: fiolett, rektangel, gjøre, elektrisk blå, magenta.
Publisert 21. okt. 2021 09:56

Verden endrer seg raskt og tradisjonelle selskaper sliter med å følge med. Forbrukere krever nye løsninger som fungerer og nye forretningsmodeller som Netflix, Amazon og Pokemon Go utfordrer tradisjonelle bedrifter.

Bildet kan inneholde: skriveinstrument tilbehør, hånd, skrive, finger, dokument.
Publisert 26. okt. 2020 15:00

NHO deler ut stipend til masteroppgaver som handler om tema knyttet til EU og EØS.

Bildet kan inneholde: produkt, transportmiddel, transportere, linje, skrift.
Publisert 12. okt. 2020 15:08

Vi ønsker oss masterstudenter til bildelingsprosjektet: CarNudge: The impact of parking policies and nudging on charsharing?

Henter forslag fra Google
Publisert 11. sep. 2020 09:07

Skal du skrive masteroppgave om temaer som er interessante for NUPIs forskningsområder? Da vil vi komme i kontakt med deg!

Bildet kan inneholde: logo, font.
Publisert 7. feb. 2020 08:48

Det er viktig å kjenne samfunnets verdsetting av forsyningssikkerhet (fravær av strømbrudd). Informasjon om ulempen hvis et strømbrudd fører at flere samfunnsfunksjoner (f.eks. betalingsformidling, kollektivtransport og tele- og datakommunikasjon) faller ut samtidig ved et strømbrudd er viktig for å sikre en kostnadseffektiv utvikling av kraftnettet i Norge. Vi skal gjennomføre en verdsettingsundersøkelse for å tallfeste slike kostnader.

Publisert 4. mai 2018 14:34

Jernbanedirektoratet skal sørge for at jernbanesektoren drives mest mulig effektivt, sikkert og miljøvennlig til beste for de reisende, godstransporten og samfunnet.

Reisende på kollektivtransport
Publisert 28. mars 2018 10:42

På TØI er vi interessert i mer kunnskap om sammenhengen mellom segregasjon og reisevaner. Er du også det? 

Barcode Oslo
Publisert 11. mars 2018 22:12

Transportomfanget vil i stor grad avhenge av lokaliseringsmønsteret. Byutvikling og bytransport er et forskningsfelt med mange viktige spørsmål som kan være aktuelle for en masteroppgave.

mann på togperrong
Publisert 11. mars 2018 13:21

Samfunnsøkonomiske analyser blir mye brukt i samferdselssektoren, særlig ved vurdering av store investeringer i infrastruktur.

Publisert 22. apr. 2016 14:29

Salget av småskala lokalmat øker, men det er hittil forsket lite på feltet. Bondens marked ønsker mer forskning på temaet.

Dame på sykkel opp en bakke
Publisert 8. mai 2014 10:19

TØI har et prosjekt om bruk av elsykler som vi ønsker å invitere en masterstudent til å delta i. Prosjektet handler om sykling, med spesiell fokus på elsykler.

Publisert 4. sep. 2013 14:15

Fridtjof Nansen Institute (FNI) specializes in research on international environmental, energy and resource management politics and is interested in getting in touch with Masters' students writing their theisis whithin the institute's focus areas.

veikant med gress og motorvei
Publisert 3. sep. 2013 15:25

Transportsektoren står for en stor andel av de norske utslippene av klimagasser. Det har lenge sett ut til at økt transportvolum og økte uslipp er direkte koblet mot vekst i BNP, men trenger det å være slik?

Parkeringstripe med 4 biler
Publisert 3. sep. 2013 15:23

Parkeringsrestriksjoner er et vanskelig tema - også politisk sett. Her er det mange problemstillinger å ta tak i.

Person som venter på buss
Publisert 3. sep. 2013 15:22

Innen området kollektivtransport møtes mange ulike problemstillinger det kan og bør skrives mer om.

Publisert 19. mars 2013 12:40

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) driver uavhengig forskning om internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk.