Nettsider med emneord «Effektivitet»

Illustrasjonsbilde - kveldsstemning elveroere med styrmann
Publisert 20. okt. 2022 14:26

Hvordan kan staten bidra i arbeidet med tverrgående samfunnsutfordninger regionalt? Hvilke utfordringer møter vi ved overgang fra geografisk til funksjonsbasert organisering?

  To utstrakte hender som møtes
  Publisert 5. juli 2022 10:15

  Frokostseminar: Vi står overfor nye samfunnsutfordringer som offentlig sektor ikke vil klare å løse alene. Offentlig sektor trenger derfor å mobilisere og samarbeide med næringslivet for å utvikle bærekraftige og innovative løsninger for fremtiden.

  Her viser lederen for universitetets elektroniske regneanlegg Per Ofstad frem regneanlegget som for første gang ble benyttet i kommunevalget i 1967
  Publisert 30. juni 2022 11:32

  Vi som er ansatt i statsforvaltningen skal ivareta borgerne og demokratiet. Hva slags kompetanse trenger offentlig forvaltning i dag og i fremtiden? Hvordan lærer vi, og hvordan vet vi at kompetansetiltakene virker? 

  Illustrasjonsbilde - kveldsstemning elveroere med styrmann
  Publisert 6. apr. 2022 16:29

  På første seminar i Partnerforums seminarserie om samordning spør vi: Hva kjennetegner samordningsutfordringene i statsforvaltningen?

   Bildet kan inneholde: tre, serveringsutstyr, mat, mallet, bord.
   Publisert 21. feb. 2022 13:01

   EØS-avtalen byr på både utfordringer og muligheter. For å møte utfordringene og utnytte mulighetene er det nødvendig med kunnskap og bevissthet om EØS-retten og dens betydning i norsk rett.

   Bildet kan inneholde: sky, himmel, flagg, stang, begivenhet.
   Publisert 3. feb. 2022 18:19

   Demokratiet i flere land er under press, og tilliten til myndighetene er tynnslitt flere steder. Hva truer demokratiet i Europa og i Norge, og hvilke virkemidler har vi for å stanse en negativ utvikling? Hvilken rolle spiller forvaltningen for demokratiet i Norge?

   Bilde av Stortinget
   Publisert 2. feb. 2022 15:37

   Parlamentenes rolle for utforming av kunnskapsbasert politikk

   Illustrasjonsbilde - person ved inngang til labyrint
   Publisert 14. des. 2021 12:55

   Kriser røsker opp i systemer og utløser nyskapning. Hvor god er vår krisehåndtering? Hva skal til for at vi blir bedre? Overlever strategiene møtet med virkeligheten?

   Illustrasjonsbilde - person ved inngang til labyrint
   Publisert 5. aug. 2021 12:35

   Hvordan få strategien inn i eksisterende styringslinjer?

   Illustrasjonsbilde - person ved inngang til labyrint
   Publisert 5. aug. 2021 12:17

   Strategiutvikling og bruk av fremtidsscenarier: Om forholdet mellom styring og ledelse når beslutningstempoet øker og kravene til nytenking er stort. Hvordan jobbe med strategi når verden hele tiden endrer seg?

   Bildet kan inneholde: Kompass som viser retning
   Publisert 1. juli 2021 09:17

   Hvor viktig er tillit for styringen, og hva er forholdet mellom tillit og kontroll?

   Bildet kan inneholde: Kompass som viser retning
   Publisert 1. juli 2021 09:17

   God styring krever tilstrekkelig kunnskap, og evne til å bruke denne godt. Hvordan oppnår vi kunnskapsbasert styring i praksis, og hvordan rigger vi virksomhetene våre for å styre kunnskapsbasert? 

   Bildet kan inneholde: Kompass som viser retning
   Publisert 1. juli 2021 09:14

   Styring er tiltak for å sikre effektiv måloppnåelse, innenfor gitte rammer og regler. Men hva er god styring? Og hvordan oppnår vi dette?

   Bildet kan inneholde: Team.
   Publisert 1. mars 2021 10:34

   Hvilke utfordringer oppleves i samspillet mellom forskning og forvaltning når politikk skal utformes?

   Tre barn som sitter ved et bord og har hjelmer med lysende lyspærer på hodet
   Publisert 29. jan. 2021 12:53

   Partnerforums vårkonferanse vil i år handle om «Innovasjon i offentlig sektor» etter ønske, og med bidrag fra våre partnere.

   Publisert 27. jan. 2021 15:57

   Forurenser betaler - er prinsippet effektivt?

    

   Bildet kan inneholde: Team.
   Publisert 19. jan. 2021 17:16

   Hvordan kan forskningen bidra til omstilling, innovasjon og vekst i Norge?

   Bildet kan inneholde: himmel, blå, sky, skorstein, røyk.
   Publisert 17. aug. 2020 00:42

   Hva handler prinsippet "forurenser betaler" om, og er det effektivt? 

   Strategi -
   Publisert 13. aug. 2020 21:21

   Er det behov for nytenkning for å møte morgendagens utfordringer?

   Bildet kan inneholde: Team.
   Publisert 30. jan. 2020 12:41

   Hva er «god» forskning sett fra embetsverkets ståsted, og hvordan kan det forenes med forskernes syn på det samme?   

   Publisert 2. jan. 2020 13:25

   Sentrale aktiviteter og verktøy for effektiv prosjektgjennomføring

   Strategi -
   Publisert 9. des. 2019 13:13

   Om NAVs analysearbeid og gråsoner i dialogen mellom direktorat og departement

   Publisert 6. des. 2019 12:35

   Digitalisering - hvorfor og hvordan?

   Publisert 13. mai 2019 16:12

   Hvordan få til endring og samarbeid på tvers av organisasjon og faglig bakgrunn?

   Strategi -
   Publisert 2. mai 2019 14:07

   Nettverksseminar: Strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor:  Hva kan en strategi hjelpe oss med?