Nettsider med emneord «Effektivitet»

Bildet kan inneholde: Team.
Publisert 30. jan. 2020 12:41

Konferansen er flyttet til høsten. Konferansen vil bli avholdt som en serie webinarer ila oktober/november. Meld deg gjerne på, og motta info om datoer direkte på epost.

Hva er «god» forskning sett fra embetsverkets ståsted, og hvordan kan det forenes med forskernes syn på det samme?   

Publisert 2. jan. 2020 13:25

Sentrale aktiviteter og verktøy for effektiv prosjektgjennomføring

Strategi -
Publisert 9. des. 2019 13:13

Om NAVs analysearbeid og gråsoner i dialogen mellom direktorat og departement

Publisert 6. des. 2019 12:35

Digitalisering - hvorfor og hvordan?

Publisert 13. mai 2019 16:12

Hvordan få til endring og samarbeid på tvers av organisasjon og faglig bakgrunn?

Strategi -
Publisert 2. mai 2019 14:07

Nettverksseminar: Strategisk analyse og strategiutvikling i offentlig sektor:  Hva kan en strategi hjelpe oss med?

Publisert 12. mars 2019 15:40

Stabilitet og endring i statsforvaltningen gjennom 40 år

Bildet kan inneholde: Team.
Publisert 11. mars 2019 22:15

Styring av statlige virksomheter kjennetegnes ofte med problemstillinger knyttet til lite samarbeid på tvers, for stor grad av detaljstyring, og lite rom for ledelse. Hva kan gjøres for å endre måten man jobber på i dag? 

Publisert 4. mars 2019 13:56

Nettverket avholder seks seminarer i løpet av 2019-2021

Publisert 6. des. 2018 10:23

Bedre revisjon av IT-systemer

Publisert 9. juli 2018 13:12

Motivasjon, endringsledelse og oranisasjonsendring

Publisert 9. juli 2018 12:55

Porteføljestyring for investeringsvirksomheten

Publisert 9. juli 2018 12:39

Hvordan kan vi utvikle oss til en mer effektiv og velfungerende ledergruppe?

Publisert 28. juni 2018 13:58
Hvordan kan vi samarbeide bedre for å løse våre største samfunnsutfordringer?
Publisert 2. mai 2018 16:01

I en tid hvor endringer skjer raskt, hvilke metoder kan embetsverket ta i bruk, og samtidig ivareta kravet om faglig uavhengighet? Hvordan skal forvaltningen være gode til å utrede og planlegge, samtidig som de kan eksperimentere og tenke helt nytt? Hvordan vil forvaltningen og måten den jobber på se ut i fremtiden?

Publisert 4. jan. 2018 13:34

Frokostseminar om viktigheten av tilbakemelding på prestasjon for å skape en effektiv tjeneste og et godt arbeidsmiljø

Publisert 21. des. 2017 12:51

Hvilken betydning vil blockchain få for forvaltningen?

Publisert 6. juli 2017 17:07

Hva skal vi mene om reformer? Hva kjennetegner dagens reformer i kommune-, justis- og UH-sektoren?  Hvilke trender kan vi se i offentlig politikk de siste tiårene? Partnerforum tar pulsen på reform-Norge og ser på drivkrefter, motstand og måloppnåelse.

Publisert 29. juni 2017 10:11

Hvordan kan forvaltningen best innfri krav om modernisering, effektivisering og raske omveltninger - i en tid da byråkratiet er under press?

 

Publisert 9. mai 2017 13:02

Digitalisering - fra frykt til praksis

Publisert 19. apr. 2017 11:13

Omstilling av offentlig sektor - hva, hvordan og hvorfor?

Publisert 21. sep. 2016 15:20

Seminar om forbedring av arbeidsprosesser for økt effektivitet.

Publisert 6. apr. 2016 12:36

Økonomiseminar. Kommunal- og moderniseringsdepartementet avholdt sitt tradisjonsrike internseminar på Scandic Helsfyr hotell. Partnerforum bidro i programmet.

Publisert 12. jan. 2016 15:32

Nettverket har seks seminarer i løpet av 2016-2018

Publisert 4. sep. 2015 10:22

Fra kaos til flyt - hvordan skape effektive og sunne omstillinger i statlige virksomheter?