Persons tagged with «Ekstern finansiering»

Name Phone E-mail Tags
Johnsen, Asbjørg Dyveke Senior Adviser +47 22840560 +4798878742 (mob) dyvekej@ifi.uio.no Ekstern finansiering, Kontrakter, Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, EU, H2020