Personer med emneord «Ex.phil.»

Navn Telefon E-post Emneord
Ariansen, Per Førstelektor - Filosofi (emeritus) per.ariansen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Miljøfilosofi
Asheim, Olav Professor emeritus +47 47862974 (mob) olav.asheim@ifikk.uio.no Ex.phil., Filosofi
Bostad, Inga Professor +47 22842035 +47 93085191 (mob) inga.bostad@iped.uio.no Filosofi, Danning, Pedagogikk, Pedagogiske grunnlagsspørsmål, Ex.phil., Språkfilosofi, Skeptisisme, Anvendt filosofi, Anderledeshet, Pedagogisk filosofi, Erkjennelsesteori
Bozin, Dragana Førsteamanuensis - Filosofi 22854903 dragana.bozin@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Brændvik, Geir Parelius Universitetslektor - Filosofi 22857540 90528906 (mob) geir.brandvik@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Dimas, Panos Professor - Filosofi 22857918 dimas@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Johansen, Kjell Eyvind +47 22855724 +47 93012339 (mob) k.e.johansen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Madsen, Kjell Førstelektor - Filosofi (emeritus) 22855725 kjell.madsen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Myklebust, Ragnar Braastad Førstelektor - Filosofi (emeritus) 22857545 r.b.myklebust@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Pettersen, Tove Professor +47 22855849 tove.pettersen@stk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Etikk og moral, Omsorgsetikk, Feministisk filosofi, Simone de Beauvoir, Filosofihistorie
Preus, Inger Julie Nygaard Universitetslektor - Filosofi (emeritus) i.j.n.preus@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Etikk, Feministisk filosofi, Makt og avmakt, Religionsfilosofi, Tidsfilosofi
Rabbås, Øyvind Professor - Filosofi 22844449 oyvind.rabbas@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil., Filosofihistorie, Antikken, Etikk og moral
Sandvik, Håkon Universitetslektor - Filosofi (emeritus) 22857546 hakon.sandvik@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Sletnes, Kari Universitetslektor +47 22855846 +4799544539 (mob) kari.sletnes@ifikk.uio.no Ex.phil., Filosofi, Idehistorie, Etikk, Skriving
Tollefsen, Torstein Professor +47 22857548 torstein.tollefsen@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.
Øijord, Aksel +47 22854108 aksel.oijord@ifikk.uio.no Filosofi, Ex.phil.