Nettsider med emneord «Fiskeri»

Publisert 27. nov. 2017 15:43

Innledning ved stipendiat Guri Kristin Hjallen Eriksen, Institutt for offentlig rett.

Temaet er fiskerirettslig, og vil være en av faglunsjene i rekken av høstens tidligere faglunsjer om fiskeri.