Persons tagged with «Forskningsstøtte»

Name Phone E-mail Tags
Dragicevic, Ivan Research Coordinator +47 413 03 570 (mob) ivan.dragicevic@nora.ai forskningsstøtte, prosjekter, utlysninger
Johnsen, Asbjørg Dyveke Senior Adviser +47 22840560 +4798878742 (mob) dyvekej@ifi.uio.no Ekstern finansiering, Kontrakter, Forskningsadministrasjon, Forskningsstøtte, EU, H2020