Nettsider med emneord «Forvaltningspolitikk» - Side 3

Publisert 17. apr. 2013 12:38

Presentasjoner er lagt ut i programmet nedenfor!

Partnerforums vårkonferanse 2013 tok opp hvilke store endringer norsk statsforvaltning har gjennomgått de siste tre tiårene, og hva slags utvikling kan vi vente oss i fremtiden.

Hvordan må morgendagens forvaltere tilpasse seg? Hvordan kan offentlige virksomheter best løse sine samfunnsoppdrag i fremtiden?

Publisert 7. mars 2013 10:22

På dette frukostmøtet såg vi på kva for særlege utfordringar som er knytte til strategiutvikling og -iverksetjing i det offentlege.

Publisert 17. des. 2012 09:58

På Partnerforums siste møte i økonomistyringsnettverket så vi på statlig styring av selskaper med sektorpolitiske mål.

Hvordan er balansen mellom tett styring fra departementene og selskapenes egen handlefrihet?

Publisert 16. okt. 2012 10:11

Seminar kun for Partnerforums toppledere og spesielt inviterte

Publisert 27. sep. 2012 16:13

Frukostmøte om tilsyn, beredskap og samhandling.

Publisert 22. aug. 2012 12:54

Partnerforums aktualitetsseminar tok opp juridiske og etiske problemstillinger knyttet til embetsverkets rolle.

 

Publisert 14. aug. 2012 12:47

Partnerforums femte møte i økonomistyringsnettverket tok for seg ulike verktøy i departementenes styring av underliggende virksomheter.

Publisert 21. juni 2012 14:48

Forholdet mellom politikere og embetsverk – embetsverkets rolle

Publisert 30. mars 2012 12:55

Partnerforums høstkonferanse. Om demokratiutfordringer

Publisert 29. mars 2012 15:26

Heldagsseminar for KRDs ansatte på Lysebu

Publisert 5. des. 2011 08:55

Har reformene verka etter føremålet? Fungerer organiseringa i forhold til drift og vedlikehald, store utbyggingar og ikkje minst demokratiet?

Publisert 16. nov. 2011 10:34

Digitalisering som verktøy for samhandling med forvaltningen

Publisert 2. nov. 2011 13:53

Seminar kun for Partnerforums toppledere og spesielt inviterte

Publisert 20. okt. 2011 13:13

Om forvaltningens etablering og bruk av kunnskapssentre, tenke-tanker og analyseenheter

Publisert 20. okt. 2011 12:38

Aktualitetsseminar for jurister og andre interesserte

Publisert 9. sep. 2011 11:44

Hva er globalisering og hvordan påvirker den land som Norge? Hvilken betydning har globaliseringen for utviklingen av den offentlige sektor? Hvordan kan den nordiske velferdsstatsmodellen opprettholdes i en mer globalisert verden?  

Publisert 25. aug. 2011 14:43

Lunsjmøte: Er byråkratene blinde i troen på den administrative rasjonalitet?

Publisert 25. aug. 2011 13:48

Økonomisk utvikling og situasjonen i Nordområdene

Publisert 25. aug. 2011 10:52

Dagskonferanse om universell utforming.

Legger din sektor og arbeidsplass til rette for universell utforming? Kan det offentlige være en pådriver for å forhindre diskriminering? Hva innebærer den nye innsatsen for deg og din sektor?

Publisert 4. aug. 2011 15:50

Halvdagsseminar om foreløpige resultater rundt NAV-evalueringen:

Organisering og organisasjonskultur - mulige grep for forbedring

Publisert 4. aug. 2011 15:50

Faglunsj om rammene rundt tilsyn

Publisert 4. aug. 2011 15:50

Halvdagsseminar: Kvalitetssikring i norsk forvaltning - Riksrevisjonens rolle i utvikling av forvaltningen.

Publisert 29. juni 2011 11:29

Partnerforums andre møte i økonomistyringsnettverket.

Målet for seminaret var å utforske hvordan teori kan bidra til å belyse forutsetningene for god informasjonsstrøm og tillit mellom departement og underliggende virksomheter. Seminaret presenterte erfaringer fra virksomhetsledere om hvordan det oppleves å bli styrt.  

Publisert 29. juni 2011 11:24

Politisk styring er kommet på moten igjen, hevdet professor Tom Christensen.

Han mener man i Norge ser tegn til økt politisk styring i offentlig sektor og at dette må ses i sammenheng med den generelle internasjonale tendensen Post - New Public Management. Blant dem som leste utviklingen annerledes var departementsråd Trond Fevolden som var Christensens motdebattant på dette seminaret.

Publisert 29. juni 2011 11:24

Media spiller en nøkkelrolle på politikkens arena. Politikerne blir stadig mer opptatt av å opptre strategisk i forhold til å nå ut i media. Som en del av mediestrategien tar politikerne i regjeringsapparatet sterkere grep om informasjonsvirksomheten i departementene.