Personer med emneord «Genetikk»

Navn Telefon E-post Emneord
Harbo, Hanne Flinstad Professor II +47 22850544 +4799546680 (mob) +4799546680 h.f.harbo@medisin.uio.no Genetikk, Epidemiologi, Hjerne og nervesystem, Multippel sklerose
Rydning, Siri Lynne Stipendiat +47 92436023 +47 92436023 (mob) s.l.rydning@medisin.uio.no Nevrologiske sykdommer, Genetikk