Nettsider med emneord «HMS»

Publisert 8. nov. 2021 12:58
Publisert 22. okt. 2021 11:20
Publisert 22. sep. 2021 12:44
Publisert 7. jan. 2021 09:13
Publisert 4. sep. 2018 11:01
Publisert 9. juli 2018 11:22
Publisert 21. feb. 2018 10:43

Er du forberedt hvis en student får et illebefinnende under en forelesning, eller en kollega kollapser framfor deg? Hva hvis et familiemedlem får pustebesvær?

Publisert 8. mars 2017 11:51
Publisert 20. juni 2013 12:28
Publisert 20. juni 2013 12:28
Publisert 20. aug. 2010 11:18

Kurset skal sikre at de som arbeider med radioaktive kilder har de nødvendige kunnskaper om strålevern og radioaktivitet, slik at arbeidet skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter.